SATIS GROUP SA: wyniki finansowe

2020-04-30 22:07
publikacja
2020-04-30 22:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Satis_Group_SA_w_roku_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_NIEZALEZNEGO_BIEGLEGO_REWIDENTA__GK_Satis_Group_s.a..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RADY_NADZORCZEJ_SATIS_GROUP_S.A._do_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_ZA_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STANOWISKO_ZARZADU_I_RN_WS_OPINII_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 1 941 10 850 451 2 543
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -902 14 861 -210 3 483
III. EBITDA -822 15 690 -191 3 677
IV. Zysk (strata) netto -260 967 212 209 -60 665 49 734
V. Zysk (strata) netto na 1 akcję -22,43 18,24 -5,21 4,27
VI. Aktywa razem 1 142 12 527 268 2 913
VII. Kapitał własny -271 516 -17 412 -63 759 -4 049
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -322 1 163 -75 273
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -404 -720 -94 -169
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 59 1 14 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019.pdfSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019.pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019
Sprawozdanie z działalności Satis Group SA w roku 2019.pdfSprawozdanie z działalności Satis Group SA w roku 2019.pdf Sprawozdanie z działalności Satis Group SA w roku 2019
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_ GK Satis Group s.a..pdfSPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_ GK Satis Group s.a..pdf SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_ GK Satis Group s.a.
OCENA RADY NADZORCZEJ SATIS GROUP S.A. do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 r.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ SATIS GROUP S.A. do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 r.pdf OCENA RADY NADZORCZEJ SATIS GROUP S.A. do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 r
STANOWISKO ZARZADU I RN WS OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA.pdfSTANOWISKO ZARZADU I RN WS OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf STANOWISKO ZARZADU I RN WS OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu Sławomir Karaszewski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Piotr Janaszkiewicz Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Piotr Janaszkiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki