0,5900 zł
-10,61% -0,0700 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSr_2019_HLD_KONSOLID_SPR_FIN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_2019_HOLDING_SPR_ZARZ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_z_przegladu_srodrocznego_2019_grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_2019_HOLDING_JEDN_SPR_FIN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_2019_HOLDING_JEDN_SPR_ZARZ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_z_przegladu_srodrocznego_2019_Sh_jedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_2019_oswiadczenie_sprawozdanie.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018
1. Przychody ze sprzedaży 14 528 15 611 3 386 3 682
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -936 -180 -218 -42
3. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -677 281 -158 66
4. Zysk (strata) netto -804 114 -187 27
5. Całkowite dochody -804 114 -187 27
6. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -491 -1 015 -115 -239
7. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 834 -754 196 -178
8. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 53 68 12 16
9. Środki pieniężne netto, razem 396 -1 701 93 -401
II. dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd. Na 30.06.2019 Na 31.12.2018 Na 30.06.2019 Na 31.12.2018
1. Aktywa razem 53 566 53 068 12 598 12 341
2. Zobowiązania długoterminowe 1 969 1 841 463 428
3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 052 6 893 1 894 1 603
4. Kapitał własny 43 544 44 334 10 241 10 310
5. Kapitał zakładowy 10 022 10 022 2 357 2 331
6. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 703 790 16 703 790 16 703 790 16 703 790
7. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,05 0,01 -0,01 0,00
8. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,61 2,65 0,61 0,62
III. dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2018
1. Przychody ze sprzedaży - 48 - 11
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -739 -609 -172 -144
3. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -263 81 -61 19
4. Zysk (strata) netto -349 22 -81 5
5. Całkowite dochody -349 22 -81 5
6. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -672 -312 -158 -74
7. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 020 -1 230 240 -290
8. Środki pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
9. Środki pieniężne netto, razem 348 -1 542 82 -364
IV. dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego cd. Na 30.06.2019 Na 31.12.2018 Na 30.06.2019 Na 31.12.2018
1. Aktywa razem 45 757 46 017 10 761 10 702
2. Zobowiązania długoterminowe 236 151 56 35
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 296 2 292 540 533
4. Kapitał własny 43 225 43 574 10 166 10 133
5. Kapitał zakładowy 10 022 10 022 2 357 2 331
6. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 703 790 16 703 790 20 000 20 000
7. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,02 0,00 0,00 0,00
8. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,59 2,61 0,61 0,61
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr_2019_HLD_KONSOLID_SPR_FIN.pdfPSr_2019_HLD_KONSOLID_SPR_FIN.pdf Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019
PSr_2019_HOLDING_SPR_ZARZ.pdfPSr_2019_HOLDING_SPR_ZARZ.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
RAPORT z przeglądu śródrocznego 2019 grupa.pdfRAPORT z przeglądu śródrocznego 2019 grupa.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania
PSr_2019_HOLDING_JEDN_SPR_FIN.pdfPSr_2019_HOLDING_JEDN_SPR_FIN.pdf Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019
PSr_2019_HOLDING_JEDN_SPR_ZARZ.pdfPSr_2019_HOLDING_JEDN_SPR_ZARZ.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
RAPORT z przeglądu śródrocznego 2019 Sh jedn.pdfRAPORT z przeglądu śródrocznego 2019 Sh jedn.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania
PSr_2019_oswiadczenie_sprawozdanie.pdfPSr_2019_oswiadczenie_sprawozdanie.pdf Oświadczenia Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.