REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2023-03-24 06:58
publikacja
2023-03-24 06:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_SRC_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_SRC_2022.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2022.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_do_publikacji_grupa_i_jednostkowe_28.02.2023.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_ocena_SF_2022_23.03.2023.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_SRC_2023-03-23_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_SRC_2023-03-23_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody ze sprzedaży 968 768,00 808 423,00 206 635,00 176 608,00
II. Zysk operacyjny 59 259,00 57 296,00 12 640,00 12 517,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 38 688,00 49 926,00 8 252,00 10 907,00
IV. Zysk netto 38 537,00 41 279,00 8 220,00 9 018,00
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 79 876,00 78 330,00 17 037,00 17 112,00
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -59 539,00 -4 266,00 -12 699,00 -932,00
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -10 060,00 -104 945,00 -2 146,00 -22 926,00
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 10 267,00 -30 880,00 2 190,00 -6 746,00
IX. Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 607 948,00 26 881 922,00 26 607 948,00 26 881 922,00
X. Średnia ważona liczba akcji 26 607 948,00 26 881 922,00 26 607 948,00 26 881 922,00
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 239 609,00 27 509 164,00 27 239 609,00 27 509 164,00
XII. Zysk na jedną akcję 1,45 1,54 0,31 0,34
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,41 1,50 0,30 0,33
XIV. Aktywa razem 936 277,00 881 805,00 199 637,00 191 722,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 206 218,00 67 517,00 43 971,00 14 680,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 156 695,00 266 594,00 33 411,00 57 963,00
XVII. Kapitał własny 573 364,00 547 694,00 122 255,00 119 079,00
XVIII. Kapitał akcyjny 5 376,00 5 376,00 1 146,00 1 169,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu_2022.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_2022.xhtml List Prezesa Zarządu
JSF_SRC_2022.xhtmlJSF_SRC_2022.xhtml sprawozdanie finansowe za 2022 rok
JSF_SRC_2022.xhtml.xadesJSF_SRC_2022.xhtml.xades podpisy do sprawozdania finansowego
JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2022.xhtmlJS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2022.xhtml sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku
JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2022.xhtml.xadesJS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2022.xhtml.xades podpisy do sprawozdania z działaności
oświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtmloświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml oświadczenie Zarządu
oświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xadesoświadczenie.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xades podpisy do oświadczenia Zarządu
informacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtmlinformacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml informacja Zarządu
informacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xadesinformacja.zarządu grupa i jednostkowe.xhtml.xades podpisy do informacji Zarządu
Oświadczenie RN do publikacji grupa i jednostkowe_28.02.2023.xhtmlOświadczenie RN do publikacji grupa i jednostkowe_28.02.2023.xhtml oświadczenie Rady Nadzorczej
RN ocena SF 2022_23.03.2023.xhtmlRN ocena SF 2022_23.03.2023.xhtml ocena Rady Nadzorczej
SzB_SRC_2023-03-23_pl.xhtmlSzB_SRC_2023-03-23_pl.xhtml sprawozdanie biegłego rewidenta z badania
SzB_SRC_2023-03-23_pl.xhtml.XAdESSzB_SRC_2023-03-23_pl.xhtml.XAdES podpisy do sprawozdania biegłego rewidenta
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki