REKLAMA

Rząd zamknie firmy bez odszkodowań. Rewolucja w ustawie o ochronie ludności

2022-09-06 17:16, akt.2022-09-20 13:04
publikacja
2022-09-06 17:16
aktualizacja
2022-09-20 13:04

Fundusz Ochrony Ludności, stany podniesionej gotowości, wyższe zasiłki dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, likwidacja RCB - to niektóre rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o ochronie ludności cywilnej oraz o stanie klęski żywiołowej opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacji.

Rząd zamknie firmy bez odszkodowań. Rewolucja w ustawie o ochronie ludności
Rząd zamknie firmy bez odszkodowań. Rewolucja w ustawie o ochronie ludności
fot. Michał Kość / / FORUM

Projektowaną ustawę przygotowało MSWiA. W uzasadnieniu czytamy, że wieńczy ona "kilkudziesięcioletnie starania stworzenia aktu prawnego, który w sposób kompleksowy dotyczyłby ochrony ludności, rozumianej de facto jako wszelkie działania państwa w tym obszarze, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny".

Zgodnie z projektem za ochronę ludności w Polsce będzie odpowiedzialny prezes Rady Ministrów, a w przypadkach niecierpiących zwłoki odpowiedzialność przejmie minister spraw wewnętrznych. Przy premierze działać będzie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który obecnie pełni funkcję opiniodawczą i doradczą. Po zmianach zespół ten ma jednak m.in. inicjować i koordynować działania w zakresie ochrony ludności, czy też oceniać rozwój sytuacji kryzysowej.

Dwa nowe stany podniesionej gotowości

Projektowana regulacja umożliwi wprowadzenie dwóch stanów podniesionej gotowości - stanu pogotowia lub stanu zagrożenia. Stan pogotowia, jako niższy, wprowadzać będzie minister spraw wewnętrznych lub wojewoda na okres nie dłuższy niż 30 dni. Obowiązywanie tego stanu będzie mogło być przedłużone za zgodą premiera lub ministra.

Drugim stanem podniesionej gotowości będzie stan zagrożenia. Wprowadzi go premier, jeśli stan pogotowia okaże się niewystarczający, potrzebne będą dodatkowe działania i wprowadzenie ograniczeń. Taki stan będzie mógł obowiązywać na całym terytorium Polski lub jego części nie dłużej niż 30 dni. O jego wprowadzeniu premier niezwłocznie poinformuje prezydenta RP oraz marszałków Sejmu i Senatu.

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Nie będzie wyrównywania strat majątkowych - rząd zamknie firmy bez odszkodowań

Kolejny stan, który został uwzględniony w projekcie ustawy, to trzeci ze stanów nadzwyczajnych określonych w Konstytucji, czyli stan klęski żywiołowej. Projektowane rozwiązania w tym zakresie są oparte na przepisach obecnie obowiązującej ustawy o stanie klęski żywiołowej i ją zastąpią. Według projektu ma też zostać uchylona ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela w części dotyczącej stanu klęski żywiołowej.

Projekt przewiduje również zwiększenie roli ministra spraw wewnętrznych w zakresie ochrony ludności. Na potrzeby jego nowych zadań w zakresie ochrony ludności, w tym alarmowania o zagrożeniach i zapewnienia obsługi informacyjnej premierowi i Radzie Ministrów, przy MSWiA utworzona zostanie Służba Dyżurna Państwa (SDP). Nie będzie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które w ocenie autorów projektu nie spełnia oczekiwań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Prawnik: Rząd po cichu wprowadza stany quasinadzwyczajne

Projekt ustawy przeanalizował prawnik, konstytucjonalista - dr Kamil Stępniak. I zwraca uwagę na następujące kwestie:

W „nowej ustawie” rząd wprowadza szereg niekonstytucyjnych przepisów, które mają na celu pod pozorem klęską żywiołową bezprawne ograniczanie szeregu praw człowieka i obywatela.

Połączono stan klęski żywiołowej, który jest konstytucyjnym stanem nadzwyczajnym z innymi działaniami organów państwowych, które mają przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom.

I tak w ustawie o klęsce żywiołowej wprowadza się dwa niekonstytucyjne stany quasi-nadzwyczajne: stan pogotowia oraz stan zagrożenia.

Zarówno stan pogotowia, jak i zagrożenia wkraczają przedmiotowo w przepisy dotyczące stanu klęski żywiołowej, tj. związane są z wystąpieniem naturalnych przyczyn, które powodują konieczność ograniczenia praw człowieka ze względu, np. na katastrofę naturalną.

Co ważne jednak, konstytucyjny stan klęski żywiołowej jest wprowadzany w taki sposób, aby maksymalnie zabezpieczyć prawa człowieka (parlament posiada kontrolę nad tym, w jaki sposób Rada Ministrów wprowadza stan klęski), natomiast stany quasi-nadzwyczajne wprowadza bez jakiejkolwiek kontroli parlamentu: przez ministra, wojewodę lub Prezesa Rady Ministrów. Oznacza to dowolność rządu w ograniczaniu praw człowieka.

Podczas stanów quasi-nadzwyczajnych m.in. Premier, minister i wojewoda wydadzą wiążące polecenia samorządom terytorialnym oraz przedsiębiorcom! Oznacza to, że organ, który wprowadzi samodzielnie niekonstytucyjny stan, może dzięki temu mechanizmowi prawnemu przejąć władzę nad samorządem terytorialnym na mocy jednoosobowej decyzji, a także wpływać na działalność przedsiębiorstwa!

Podczas niniejszych stanów Policja inne służby mogą wydawać polecenia ograniczające prawa człowieka, bez zachowania demokratycznych procedur.

Podczas tych stanów można wyłączyć również stosowanie prawa zamówień publicznych, czyli w świetle prawa rząd może kupować bez przetargów materiały i usługi od kogo tylko zechce.

Co więcej, ustawa uchyla ustawę o wyrównywaniu strat majątkowych. Oznacza to, że rząd do zera ograniczył możliwość wypłaty wszelkich odszkodowań za swoje działania.

Minister SWiA przejmie ponadto nadzór nad Krajowym Systemem Ostrzegania i Alarmowania. Oprócz narzędzia, jakim jest Regionalny System Ostrzegania (RSO), otrzyma także uprawnienie do informowania społeczeństwa o zagrożeniach poprzez alert SMS. Dziś robi to dyrektor RCB w ramach alertu RCB.

Projektowana ustawa utworzy również Państwowy Fundusz Celowy Ochrony Ludności. Składać się on będzie z funduszu centralnego, którym będzie dysponował szef MSWiA, oraz funduszy wojewódzkich w dyspozycji wojewodów. Od 2024 roku na Fundusz przeznaczana będzie kwota w wysokości co najmniej 0,1 proc. PKB rocznie, a w 2023 roku - 1 mld zł. Na poziomie samorządów wydatki na ochronę ludności będą planowane w ramach budżetów.

Zgodnie z zapowiedziami podniesione zostaną zapomogi wypłacane poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych z 6 tysięcy złotych do 10 tysięcy złotych, a także wsparcie na odbudowę domów z 200 tysięcy złotych do 300 tysięcy złotych. O zasiłek celowy wnioskować się będzie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a o zasiłek na remont do wojewody.

W projekcie przewidziano też rozbudowę nauczania pierwszej pomocy w wymiarze minimum 40 godzin lekcyjnych w ostatnich klasach szkół średnich. Według Oceny Skutków Regulacji proces kształcenia obejmie ok. 450 tys. uczniów rocznie. Szacowany koszt zmian programowych, w tym przygotowania kadry pedagogicznej oraz uzupełnienia wyposażenia dydaktycznego wyniesie do 80 mln zł.

Projektowana ustawa ureguluje też kwestie zadań obrony cywilnej w czasie m.in. wojny. Za organizację tej obrony odpowiadać będzie szef MSWiA jako Szef Obrony Cywilnej Kraju. Z kolei komendant główny Państwowej Straży Pożarnej jako komendant główny formacji obrony cywilnej będzie odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację działań ratowniczych i humanitarnych.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zostanie zaś zastąpiony przez Krajowy System Ratowniczy. KSR wesprze m.in. system Państwowego Ratownictwa Medycznego poprzez np. pomoc Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w transporcie medycznym. W związku ze zmianami w planach jest zakup docelowo 2812 ambulansów dla gmin oraz jednostek PSP za kwotę do 2 mld 335 mln zł.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Wtedy też stracą moc: ustawa o stanie klęski żywiołowej, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz wspomniana część ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych.

KWS na podstawie PAP

Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (35)

dodaj komentarz
rotmistrz
Tak antypolskiego, totalitarnego, faszystowskiego rządu jak te ********** z PiSu po '89 nie było. "Dzięki" nim poznałem takie uczucie jak nienawiść. Kiedy w końcu ich pogonimy i postawimy pod sądem za nieustanne gnębienie i okradanie społeczeństwa oraz psychiczne znęcanie się nad ludźmi 24/7? "Nikt nie może spać Tak antypolskiego, totalitarnego, faszystowskiego rządu jak te ********** z PiSu po '89 nie było. "Dzięki" nim poznałem takie uczucie jak nienawiść. Kiedy w końcu ich pogonimy i postawimy pod sądem za nieustanne gnębienie i okradanie społeczeństwa oraz psychiczne znęcanie się nad ludźmi 24/7? "Nikt nie może spać spokojnie, gdy obraduje parlament".
lebero654
No i mamy scenariusz, gdyby opozycja wygrała wybory.
carlito1
Ciemnota i tak zagłosuje.... Bo wystarczą im parówki z Biedronki i tanie piwo. + kredyt na zamknięcie paszczy na 30 lat.... Taki nie podskoczy , dlaczego ? bo się boi :) i o to chodzi.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
baibina
Coraz bliżej ideału, czyli komunistycznego prawa 5 kłosów w ZSRR - czapy za zerwanie 5 kłosów z pola. Większych róznic nie widzę. Ale w ZSRR to byli źli podli nieludzcy komuniści walczący z kosciołem! Nasi sa Dobrzy, sprawiedliwi i bogobojni, troszczą się o ludzi! A jak ktoś ich troski nie podzila to mu się firme zamknie razem z nim samym!
itso_czowiek_zlasu
wpychanie socjalistycznego bzdetu na siłę bez pytania narodu o zdanie przez 32lata

rzad okradł polaków z przyszłości
itso_czowiek_zlasu
Zgodnie z projektem za ochronę ludności w Polsce będzie odpowiedzialny prezes Rady Ministrów,

ten jegomość jest za nic odpowiedzialny kuriozum :D
adam.1983
Oni chcą kompletnie zniszczyć ten kraj. Naszym rządzącym się wydaje je Polska na rynku międzynarodowym jest tak konkurencyjna jak chiny, gdzie niezależnie od tego jak chore jest prawo i zamordyzm to firmy tam inwestują i tworzą miejsca pracy bo jest tania siła robocza.
Przy tak d.... prawie nikt rozsądny nie zainwestuje tu większej
Oni chcą kompletnie zniszczyć ten kraj. Naszym rządzącym się wydaje je Polska na rynku międzynarodowym jest tak konkurencyjna jak chiny, gdzie niezależnie od tego jak chore jest prawo i zamordyzm to firmy tam inwestują i tworzą miejsca pracy bo jest tania siła robocza.
Przy tak d.... prawie nikt rozsądny nie zainwestuje tu większej kasy by tworzyć miejsca pracy a krajowe firmy też 3 razy przemyślą inwestycje w rozbudowę bo niczego tu nie można być pewnym.
po_co
Niestety takie ruchy dotyczą całej Unii Europejskiej.
Polska wcale nie jest tutaj wyróżniającym się krajem. W Hiszpanii możesz stracić cały majątek i w zasadzie usłyszeć "no sorry".

Dotyczy to zarówno majątku prywatnego jak i firmowego.
To nie jest socjalizm, to jest czysty Stalinizm.
boris-vodka
Widzę że ten AmberGold to przy tych PISowskich "ustawach" to mrówka wobec słonia.
Głosujcie dalej na tych bolszewików to spełnią się marzenia tego PISo-pinokia o misce ryżu.

Powiązane: O tym mówią ludzie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki