REKLAMA

REMAK: Zawarcie Umowy.

2021-06-09 18:36
publikacja
2021-06-09 18:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Zawarcie Umowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”), przekazuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy z JT S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest prefabrykacja i montaż orurowania (dalej: ”Umowa”), w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa Tłoczni Gazu Odolanów”. Wartość Umowy wynosi 11.988.889,00 zł netto. Zgodnie z Umową, jako przewidywany termin zakończenia prac Spółki wskazano lipiec 2022 roku. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów została ograniczona do 20 % wartości wynagrodzenia netto Emitenta, a odpowiedzialność Stron względem siebie w związku z realizacją Umowy, została ograniczona do 100% wartości brutto Umowy. Strony Umowy wyłączyły odpowiedzialność za utracone korzyści.
Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na obraną strategię rozwoju działalności Emitenta również w obszarze realizacji projektów związanych z branżą gazowniczą.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Aleksander Umiński Prezes Zarządu
2021-06-09 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki