REKLAMA

REDWOOD Holding S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 10:07
publikacja
2019-11-29 10:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RWD_Skonsolidowany_raport_za_3_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-01 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-01 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 833 2 544 193 598
II. Koszt własny srzedaży - 185 - 43
III. Zysk (strata) na sprzedaży (582) (2 500) (135) (588)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (607) (11 006) (141) (2 588)
V. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej - - - -
VI. Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej (771) (20 603) (179) (4 844)
VII. Zysk (strata) netto (627) (21 678) (146) (5 097)
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (0,25) (8,50) (0,06) (2,00)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 114 (211) 26 (50)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 671 - 158
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 (83) 2 (20)
XII. Aktywa razem 27 943 28 804 6 389 6 699
XIII. Zobowiązania razem 49 379 48 687 11 290 11 323
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 48 208 47 131 11 022 10 961
XV. Kapitał własny (21 436) (19 883) (4 901) (4 624)
XVI. Kapitał podstawowy 51 000 51 000 11 661 11 860
XVII. Liczba akcji w sztukach 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) (12,10) (11,49) (2,77) (2,67)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RWD Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2019.pdfRWD Skonsolidowany raport za 3 kwartał 2019.pdf Skonsolidowany raport za III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Michał Raj Syndyk masy upadłości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki