0,2600 zł
-3,70% -0,0100 zł
Redan SA (RDN)

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego dla TXM SA w restrukturyzacji – spółki zależnej Redan

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-17
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego dla TXM SA w restrukturyzacji – spółki zależnej Redan
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan SA („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 maja 2019 r. sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM SA w restrukturyzacji („TXM”, „Spółka”) – spółki zależnej Emitenta.

W tej sprawie TXM opublikował w dniu 16 maja br. raport bieżący nr 26/2019 zawierający między innymi następujące stwierdzenia:

„Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji (dalej: TXM, Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 15 maja 2019 r. sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM S.A.

Rozpoczęcie sądowej restrukturyzacji jest kolejnym etapem działań naprawczych TXM, zmierzających do uzdrowienia sytuacji przedsiębiorstwa oraz poprawy kondycji finansowej Spółki. […]

Co do zasady, wszystkie niezabezpieczone zobowiązania TXM, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, to jest do dnia 14 maja 2019 r. włącznie, będą objęte układem. […] Intencją Spółki [TXM] jest, aby propozycje układowe zakładały pełne zaspokojenie wierzycieli (w zakresie kwot głównych wierzytelności), częściowo w formie konwersji ich wierzytelności na akcje nowej emisji TXM, a częściowo zaś w formie spłaty rozłożonej na raty.

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego bieżąca działalność operacyjna TXM będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach, z tym, że Spółka [TXM] jest zobowiązana terminowo realizować płatności wszystkich zobowiązań powstałych od dnia jego otwarcia, czyli od dnia 15 maja 2019 r.
[…]
Jednocześnie Spółka [TXM] przekazuje do publicznej wiadomości, iż otrzymała odpis wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki [TXM] złożonego przez wierzyciela będącego wynajmującym jeden lokal pod sklep TXM Textilmarket oraz postanowienie sądu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zabezpieczenia majątku dłużnika [TXM] przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Spółka [TXM] informuje, że w zakresie ww. wymienionego wniosku oraz własnego wniosku Spółki [TXM] o ogłoszenie upadłości, o którym informowała w raporcie bieżącym [TXM] nr 21/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, stosownie do art. 9a ustawy - Prawo upadłościowe, nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. Ponieważ zaś postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, również skutek w postaci wykluczenia możliwości ogłoszenia upadłości występuje już od chwili wydania postanowienia (tj. od 15 maja 2019 r. włącznie).”

Zarząd Redan podkreśla, że oba segmenty Grupy Kapitałowej Redan: modowy (spółki należące do Grupy Kapitałowej Redan i nienależące do Grupy Kapitałowej TXM) oraz dyskontowy (spółki należące do Grupy Kapitałowej TXM) są od siebie całkowicie niezależne. Każdy z nich prowadzi dla siebie odrębne operacje niepowiązane i niewspółdzielone z tym drugim (poza obsługą IT świadczoną przez Redan na rzecz TXM). W szczególności w każdym segmencie są: (i) inne towary, (ii) odrębne sklepy, (iii) odrębne magazyny; (iv) inne źródła finansowania działalności oraz (v) nie ma pracowników pracujących jednocześnie w obu segmentach. W związku z tym, aktualna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej TXM nie ma żadnego istotnego wpływu na inne spółki należące do Grupy Kapitałowej Redan, a jednocześnie nienależące do Grupy Kapitałowej TXM, gdyż żadna z tych spółek:
1) nie udzieliła żadnemu podmiotowi należącemu do Grupy Kapitałowej TXM pożyczek lub innych instrumentów o podobnym charakterze;
2) nie poręczyła, ani w inny sposób nie udzieliła zabezpieczeń za zobowiązania jakiegokolwiek podmiotu należącego do Grupy Kapitałowej TXM;
3) nie prowadzi istotnych operacji gospodarczych ze spółkami z Grupy Kapitałowej TXM;
4) nie posiada istotnych wierzytelności od spółek z Grupy Kapitałowej TXM.
Ogólnie pomiędzy spółkami: (i) z jednej strony należącymi do Grupy Kapitałowej Redan, a jednocześnie nienależącymi do Grupy Kapitałowej TXM, oraz (ii) z drugiej strony – należącymi do Grupy Kapitałowej TXM, jedynym istotnym powiązaniem są akcje TXM posiadane przez Redan.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-17 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.