REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-20 12:18
publikacja
2021-01-20 12:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-20
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", „Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz 757) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 16.04.2021 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 16.04.2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - 31.05.2021 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 30.09.2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 26.11.2021 r.

Stosownie do przepisów 62 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z przeglądu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
Ponadto, zgodnie z par.79 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd Emitenta nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-20 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2021-01-20 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki