REKLAMA

Prawidłowość wystawienia przez bank informacji PIT-8C

2010-08-19 15:07
publikacja
2010-08-19 15:07

Dnia 5.02.2009 roku została podpisana umowa restrukturyzacyjna z bankiem dotycząca spłaty zadłużenia wynikającego z niespłaconego we właściwym czasie kredytu konsumpcyjnego wypłaconego na podstawie umowy o kredyt dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z 17.08.1999 r. W marcu 2010 r. został podatnikowi przesłany PIT – 8C wystawiony przez pracownika banku. Powstała wątpliwość, czy bank był zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT – 8C za rok 2009 w przypadku umorzenia odsetek od kredytu kredytobiorcy potwierdzonego podpisaną umową restrukturyzacyjną.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (19.07.2010 r.; sygn. IPPB4/415-336/10-2/SP), w przypadku umorzenia odsetek wymagalnych, czyli takich, których w myśl postanowień umowy kredytowej termin płatności upłynął powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT wynika, że przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Organ stwierdził, że przychód ten zalicza się do przychodów z „innych źródeł”, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Wobec tego, bank był zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT – 8C o wysokości uzyskanego przychodu z tytułu umorzonych odsetek.

Podatnik był zobowiązany wykazać ten przychód, zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy w zeznaniu, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Anna Pokrywczyńska 
PIT.pl & VAT.pl

Źródło:
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki