REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

Podatek od nieruchomości w górę. Kolejne podwyżki dla właścicieli domów i gruntów

2022-08-03 11:10
publikacja
2022-08-03 11:10
Podatek od nieruchomości w górę. Kolejne podwyżki dla właścicieli domów i gruntów
Podatek od nieruchomości w górę. Kolejne podwyżki dla właścicieli domów i gruntów
fot. Dionisio iemma / / Shutterstock

Stawki podatku od nieruchomości będą wyższe. Właściciele domów, gruntów oraz przedsiębiorcy posiadający budynki od 1 stycznia 2023 r. muszą liczyć się z podwyżkami daniny. Minister finansów ogłosiła nowe stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na przyszły rok.

Inflacja odmieniana jest w ostatnich miesiącach przez wszystkie przypadki. Wskaźnik wpływa również na maksymalną wartość podatków i opłat lokalnych. Pod koniec ubiegłego miesiąca – 28 lipca – minister finansów ogłosiła nowe wyższe maksymalne stawki m.in. podatku od nieruchomości. Przykładowo wysokość górnej granicy daniny od budynków mieszkalnych wzrośnie z 0,89 zł do 1 zł, czyli o 11 groszy za mkw. 

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości od 1 mkw
  Stawka w 2022 r. Stawka w 2023 r. Zmiana r/r
od budynków mieszkalnych 0,89 zł 1,00 zł +0,11 zł
od budynków związanych z prowadzeniem firmy 25,74 zł 28,78 zł +3,04 zł
od budynków związanych z działalnością dotyczącą obrotu materiałem siewnym 12,04 zł 13,47 zł +1,43 zł
od budynków związanych w udzielaniem świadczeń zdrowotnych 5,25 zł 5,87 zł +0,62 zł
pozostałe 8,68 zł 9,71 zł +1,03 zł
od gruntów związanych z prowadzeniem firmy 1,03 zł 1,16 zł +0,13 zł
od gruntów pod wodami powierzchniowymi 5,17 zł 5,79 zł +0,62 zł
od pozostałych gruntów 0,54 zł 0,61 zł +0,07 zł
od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,40 zł 3,81 zł +0,41 zł
Opracowanie Bankier.pl na podstawie informacji zawartych w obwieszczeniu MF z 28 lipca 2022 r.

Jak wzost podatku od nieruchomości przełoży się w praktyce? Mieszkańcy miast, w których radni zdecydują się na podwyżkę, zapłacą więcej o 11,8 proc. Przykładowo za mieszkanie o powierzchni 58 mkw. trzeba będzie zapłacić 58 zł, to wzrost o 6,38 zł. Natomiast w przypadku domu o wielkości 124 mkw. podatek będzie wyższy o blisko 14 zł w porównaniu z 2022 r.

Większe podwyżki odczują również przedsiębiorcy. Przykładowo za budynek o powierzchni 150 mkw. wykorzystywany w celach związanych z działalnością gospodarczą w przyszłym roku należy zapłacić w wysokości 4317 zł, to wzrost o 456 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Podatek od nieruchomości w 2023 r.

Decyzję o wysokości podatku od nieruchomości ustala indywidualnie każda gmina, w związku z tym wzrost stawek nie musi się przekładać w każdej miejscowości na wyższe opłaty. Maksymalna danina nie może przekroczyć wartości z obwieszczenia MF.

Wysokość maksymalnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 r. uzależniona jest od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 15 lipca 2022 r. ceny wzrosły o 11,8 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. Inflacja przekłada się na coroczne górne granice stawek m.in. podatku od nieruchomości. Z uwagi na zaokrąglenia stawek do pełnych groszy w niektórych przypadkach wzrost górnej granicy może nie wynosić dokładnie 11,8 proc.

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie gminy, przelewem na rachunek bankowy gminy lub u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta). Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szereg zwolnień, obejmuje:

 • budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności leśnej, lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną przyrody,
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki, które stanowią infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • uczelnie i instytuty badawcze (zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków itp. lub ich części zajętych na działalność gospodarczą),
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 • żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, budynków itp.), które zajęto na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Każda gmina może samodzielnie wprowadzić dodatkowe zwolnienie z podatku od nieruchomości dla wybranych grup. Szczegółowe informacje o tym, kto może zapłacić niższą daninę lub w ogólne nie musi płacić, znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych podmiotów.

DF

Źródło:
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (54)

dodaj komentarz
xiven
to są grosze

docelowo, w piekielnym planie globalistów, podatek od nieruchomości powinien przekraczać koszty najmu a sama cena nieruchomości powinna być nieosiągalna chodzeniem do pracy = zniesienie systemu własności
oko1
Przez ten jeb…y PiS wszystko drożeje nie ma już żadnej rzeczy która by nie drożała a to dopiero początek !! Kiedy się obudzicie ?? Jak zaczną wam zabierać to czego dorobiliśmy się my, nasi rodzice ,dziadkowie ?? a co z naszymi dziećmi jak mają tu żyć ??
msp
PIS wprowadza program : Wasze ulice !!
kazikwaw
Ważniejsze – czy po wyborach w przyszły roku wejdzie podatek katastralny?
zenonn
"od gruntów pod wodami powierzchniowymi 5,17 zł"? za 1m2 ?

"pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,"
zenonn
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/podatek-od-nieruchomosci/5546294,Podatek-od-nieruchomosci-w-2023-roku-stawki-maksymalne.html
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
zenonn
U mnie w gminie
"opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność skarbu państwa" wzrosła z 19,50zł/m2 w 2022r do 169,93zł/m2 od 2023r.
Tylko 8,7 razy, o 771%
ehud
Zenek, ja bym się przeniósł nawet do Warszawy, choć to wyjątkowo paskudne miasto :)

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki