40,2000 zł
0,02% 0,0100 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU mln zł mln zł mln euro mln euro
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 17 501 17 258 4 062 4 057
III. Składki zarobione netto 17 227 16 721 3 998 3 931
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 3 051 3 070 708 722
V. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 8 401 7 424 1 950 1 745
VI. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (11 920) (10 984) (2 767) (2 582)
VII. Zysk brutto 5 056 5 121 1 173 1 204
VIII. Zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 2 360 2 427 548 571
IX. Zysk przypisywany właścicielom udziałów niekontrolujących 1 324 1 450 307 341
X. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 280 102 863 382 147 863 280 102 863 382 147
147 XI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,73 2,81 0,63 0,66
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 051) (5 890) (244) (1 385)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (357) 6 027 (83) 1 417
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 947) 303 (1 612) 71
XV. Przepływy pieniężne netto, razem (8 355) 440 (1 939) 103
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2019 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2018 r.
XVI. Aktywa 337 169 328 554 77 092 76 408
XVII. Kapitał podstawowy 86 86 20 20
XVIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 15 350 14 925 3 510 3 471
XIX. Udziały niekontrolujące 22 642 22 482 5 177 5 228
XX. Kapitały, razem 37 992 37 407 8 687 8 699
XXI. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 292 684 863 248 013 863 292 684 863 248 013
XXII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 17,78 17,29 4,07 4,02
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
XXIII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 9 396 9 572 2 181 2 250
XXIV. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 978 1 260 227 296
XXV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 2 153 1 914 500 450
XXVI. Zysk netto 2 459 2 427 571 571
XXVII. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXVIII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,85 2,81 0,66 0,66
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2019 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2018 r.
XXIX. Aktywa 40 429 43 567 9 244 10 132
XXX. Kapitał podstawowy 86 86 20 20
XXXI. Kapitały, razem 14 244 13 925 3 257 3 238
XXXII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXXIII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 16,50 16,13 3,77 3,75
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2019.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2019.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Paweł Surówka Prezes Zarządu Paweł Surówka
2019-11-14 Aleksandra Agatowska Członek Zarządu Aleksandra Agatowska
2019-11-14 Adam Brzozowski Członek Zarządu Adam Brzozowski
2019-11-14 Marcin Eckert Członek Zarządu Marcin Eckert
2019-11-14 Elżbieta Häuser – Schöneich Członek Zarządu Elżbieta Häuser – Schöneich
2019-11-14 Tomasz Kulik Członek Zarządu Tomasz Kulik
2019-11-14 Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu Maciej Rapkiewicz
2019-11-14 Małgorzata Sadurska Członek Zarządu Małgorzata Sadurska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.