REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe

2019-04-30 23:42
publikacja
2019-04-30 23:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_PM_SA_za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_do_sprawozdania_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_zakresie_Komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25522 35649 6919 8398
II. Koszt własny sprzedaży 11034 13754 2586 3240
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1759 2117 412 499
IV. Zysk (strata) brutto 852 1417 200 334
V. Zysk (strata) netto 893 1477 209 348
VI. Kapitał własny 11113 10220 2584 2450
VII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,47 3,19 0,81 0,76
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1395 -225 327 -53
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3776 -350 -883 -85
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2126 -2217 498 -522
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe PM SA za 2018 rok.pdfSprawozdanie finansowe PM SA za 2018 rok.pdf Sprawozdanie finansowe PM SA za 2018 rok
Sprawozdanie zarządu z działalności_2018.pdfSprawozdanie zarządu z działalności_2018.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności_2018
Sprawozdanie z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdfSprawozdanie z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf Sprawozdanie z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta
Ocena Rady Nadzorczej do sprawozdania wraz z uzasadnieniem.pdfOcena Rady Nadzorczej do sprawozdania wraz z uzasadnieniem.pdf Ocena Rady Nadzorczej do sprawozdania wraz z uzasadnieniem
Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie Komitetu audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie Komitetu audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie Komitetu audytu
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki