REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: Komunikat zawarcie umów dotyczących finansowania

2022-06-02 00:01
publikacja
2022-06-02 00:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-01
Skrócona nazwa emitenta
PRIMA MODA S.A.
Temat
Komunikat zawarcie umów dotyczących finansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prima Moda S.A. („Emitenta”, „Spółka”) informuje, że w dniu 01 czerwca 2022 r. do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie zawarta umowa pożyczki między Głównym Akcjonariuszem Spółki – Panem Dariuszem Plesiak, jako pożyczkodawcą, a Emitentem, jako pożyczkobiorcę. Na podstawie Umowy pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczki do kwoty: 4,6 mln PLN na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia okresu kredytowania, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, a szczególności spłaty umów o udzielenie finansowania, zawartych pomiędzy Emitentem, a ING Bank Śląski S.A., o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2018 oraz realizację strategii rozwoju, wskazanej i opisanej w raporcie bieżącym nr 8/2022. Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów w umowach tego rodzaju, zawieranych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Jednocześnie Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 r. do siedziby Spółki wpłynęła informacja, potwierdzająca całkowitą spłatę umów dotyczących finansowania Emitenta, zawartych pomiędzy Emitentem a ING Bank Śląski S.A. (Bank), tj.: Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym oraz Umowy o „Pożyczkę korporacyjną” w złotych, o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2018. Spłata wskazanych umów nastąpiła w związku z uzyskanie finansowania od Głównego Akcjonariusza – Pana Dariusza Plesiaka

Podstawa prawna: Art. 17 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-01 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki