REKLAMA

PRAGMA INKASO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2020-07-15 14:53
publikacja
2020-07-15 14:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_do_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_Pragma_Inkaso_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-15
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 12 sierpnia 2020 r., o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 („Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające sprawozdanie z badania rocznych sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki:
1) Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu.
2) Formularz do głosowania dla pełnomocnika.
4) Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia,
5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.

Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie Zarządu.pdfogłoszenie Zarządu.pdf
formularz do głosowania.pdfformularz do głosowania.pdf
projekty uchwał .pdfprojekty uchwał .pdf
Sprawozdanie z działalności RN Pragma Inkaso 2019.pdfSprawozdanie z działalności RN Pragma Inkaso 2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-15 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2020-07-15 Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki