REKLAMA

PRAGMA INKASO S.A.: Umowy przelewu wierzytelności.

2020-05-04 16:23
publikacja
2020-05-04 16:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-04
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Umowy przelewu wierzytelności.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Emitent”) informuje, że w dniu 4 maja 2020 r. powziął wiadomość o zawarciu przez fundusze sekurytyzacyjne, w których Emitent jest uczestnikiem i którymi zarządza: Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NS FIZ („Bonus 2 FIZ”) oraz Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NS FIZ („Bonus 3 FIZ”) umowy przelewu (sprzedaży) wierzytelności, stanowiących istotną część portfela wierzytelności tych funduszy („Umowy Bonus”). Nabywcą wierzytelności jest Intrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108357, NIP: 5212885709, REGON: 013081563 działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 marca 2019 r. w imieniu Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228722, NIP: 1080001076, REGON: 015900663, reprezentującego Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 48 wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 209 („Intrum”).

Na skutek zawarcia Umów Bonus oraz umów opisanych w raporcie bieżącym Emitenta nr 12/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. (umowa sprzedaży zorganizowanej przedsiębiorstwa Emitenta oraz umowa sprzedaży wierzytelności), Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie zarządzania (wyceny, nabywania, windykacji) wierzytelności bankowych. Emitent nie będzie osiągał przychodów, ani generował kosztów z tytułu tego rodzaju działalności.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-04 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2020-05-04 Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki