REKLAMA

POLTREG S.A.: Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez Akcjonariusza.

2023-06-05 21:55
publikacja
2023-06-05 21:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-05
Skrócona nazwa emitenta
POLTREG S.A.
Temat
Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez Akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku ze zwołanym na dzień 26 czerwca 2023 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem PolTREG S.A. [ZWZ], Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] informuje o otrzymaniu od Pana Piotra Trzonkowskiego – Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zgłoszonego w dniu 05 czerwca 2023 roku wniosku z żądaniem umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.
Poniżej Emitent przekazuje przedstawiony przez Akcjonariusza projekt uchwały w powyższej sprawie.

„Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Marcina Molo ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

O zmianie porządku obrad ZWZ zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-05 Kamilla Bok Członek Zarządu Kamilla Bok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki