REKLAMA

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce

2020-10-01 18:20
publikacja
2020-10-01 18:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Temat
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S. A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm.) wzywa wszystkich posiadaczy warrantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki, ul. Aleja Jana Pawła II, 29, 00-867 w Warszawie, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00, w celu ich dematerializacji, najpóźniej do 11 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów warrantów subskrypcyjnych będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym osobie składającej dokument.

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono obowiązkową dematerializację wszystkich akcji. Zgodnie z art. 328 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2021 r., przepisy o akcjach stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki. Zgodnie z art. 22 wspomnianej ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r., przepisy jej art. 16, 18, 19 i 21 stosuje się odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki.

Dematerializacja warrantów subskrypcyjnych oznacza zastąpienie ich papierowej formy zapisem na rachunku papierów wartościowych. Brak złożenia dokumentów we wskazanym terminie, będzie powodowało, że warranty subskrypcyjne, których dokumenty nie zostały złożone w Spółce, nie zostaną zdematerializowane.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów w formie materialnej, wygasa z mocy prawa 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Marcin Radziszewski Członek Zarządu Marcin Radziszewski
2020-10-01 Dobrosława Waleczek Gadunik Prokurent Dobrosława Waleczek Gadunik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki