REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.

2022-11-24 17:19
publikacja
2022-11-24 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_NZW_24.11.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZA_PGF_20.12.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-24
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par. 19 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PGF SA informuje, że działając na podstawie art.398 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako "ksh") w związku z art.399 par.1 ksh, art.402(1), art.402(2) ksh oraz punktu 10.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 grudnia 2022 roku o godz.11:00 w siedzibie Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w Warszawie (00-867), przy ul.Chłodnej 51.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał NWZA.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie NZW 24.11.2022.pdfOgłoszenie NZW 24.11.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF S.A.
Projekty uchwał NWZA PGF 20.12.2022.pdfProjekty uchwał NWZA PGF 20.12.2022.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Wiktor Niedziela Prezes Zarządu Wiktor Niedziela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki