Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 61/2016 – Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 51/2016 z dnia 18 października 2016 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) przekazała Bankowi informację dotyczącą wartości dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r., s.1. z późn. zm., „rozporządzenie nr 575/2013”) na poziomie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.
Wysokość dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie skonsolidowanym wynosi: 0,79 p.p., dla łącznego współczynnika kapitałowego; 0,59 p.p. dla współczynnika kapitału Tier I oraz 0,44 p.p. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o których mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 61/2016 – PFSA information regarding the amount of an additional capital requirement at the consolidated level of PKO Bank Polski S.A. GroupLegal basis:Article 17.1 MAR RegulationContents of the Report:With reference to Current Report No. 51/2016 of 18 October 2016 the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby reports that on 30 December 2016 the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) informed about the amount of an additional capital requirement over the amount calculated in accordance with detailed rules defined in Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No. 648/2012 (OJ L 176, 27.06.2013, p. 1 with additional amendments – “Regulation No. 575/2013”) at the consolidated level.The additional capital requirement covering the risk of the foreign currency mortgage loans for households, at the consolidated level equals to: 0.79 p.p., for the total capital ratio, 0.59 p.p. for the Tier I ratio and 0.44 p.p. for the common equity Tier I ratio, calculated in accordance with article 92 item 1 letter c of the Regulation No. 575/2013.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-30 Lidia Wilk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl