110,40 zł
-1,12% -1,25 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 105 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-09
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2019 roku.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Za 4. kwartał 2018 roku: 24 stycznia 2019 roku.
- Za 1. kwartał 2019 roku: 25 kwietnia 2019 roku.
- Za 3. kwartał 2019 roku: 24 października 2019 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2019 roku nie będzie publikowany.

2. Skonsolidowany raport półroczny za 2019 rok: 19 lipca 2019 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 62 ust.3 Rozporządzenia.

3. Raporty roczne za 2018 rok:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2018 rok: 21 marca 2019 roku
- Jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2018 rok: 21 marca 2019 roku.

4. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej: 21 marca 2019 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PKN ORLEN financial calendar for 2019Regulatory announcement no 105/2018 dated 9 November 2018PKN ORLEN S.A. hereby publishes its financial calendar for 2019.Unconsolidated financial reports, produced at quarterly and half-yearly will be published as a section within the consolidated financial report. 1. Quarterly reportsQ4 2018 24 January 2019Q1 2019 25 April 2019Q3 2019 24 October 2019The quarterly report for the second quarter 2019 will not be published.2. Half yearly report H1 2019 19 July 20193. Annual statements2018 annual statements will be produced as follows:Consolidated 21 March 2019Unconsolidated 21 March 20194. Consolidated statement of payments to public administration bodies: 21 March 2019

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-09 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu
2018-11-09 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl