REKLAMA

PJP MAKRUM S.A.: wyniki finansowe

2021-09-10 18:11
publikacja
2021-09-10 18:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PJP_MAKRUM_Sprawozdanie_Finansowe_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PJP_MKM_Jedn_Spr_Zarz_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_JSF_1H_PJPM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21_HY_PJPM_IFRS_Review_Report_standalone.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody ze sprzedaży 50 614 51 104 11 107 11 575
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (685) (447) (150) (101)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 695 (2 049) 372 (464)
IV. Zysk (strata) netto 1 371 (1 768) 301 (400)
V. Zysk na akcję (PLN) 0,23 (0,30) 0,05 (0,07)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 416 (7 765) 750 (1 759)
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 412) (585) (2 065) (132)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 891 10 064 1 512 2 279
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 918 1 714 201 388
X. Aktywa 195 861 172 899 43 324 38 715
XI. Zobowiązania długoterminowe 24 969 13 226 5 523 2 961
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 72 661 66 652 16 073 14 924
XIII. Kapitał własny 98 231 93 021 21 729 20 829
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
PJP MAKRUM Sprawozdanie Finansowe 30.06.2021.pdfPJP MAKRUM Sprawozdanie Finansowe 30.06.2021.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PJP MAKRUM S.A. za I półrocze 2021
PJP MKM_Jedn Spr Zarz 1H2021.pdfPJP MKM_Jedn Spr Zarz 1H2021.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu PJP MAKRUM S.A. za I półrocze 2021
Oświadczenie JSF 1H PJPM.pdfOświadczenie JSF 1H PJPM.pdf Oświadczenia Zarządu do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PJP
MAKRUM S.A. za I półrocze 2021
21 HY PJPM IFRS Review Report_standalone.T.pdf21 HY PJPM IFRS Review Report_standalone.T.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu Jednostkowego Sprawozdania
Finansowego PJP MAKRUM S.A. za I półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-10 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2021-09-10 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki