REKLAMA
PIT 2023

PETROLINVEST S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

2022-11-14 20:27
publikacja
2022-11-14 20:27
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr /
Data sporządzenia: 2022-11-14
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PETROLINVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni (81-383) przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6, KRS 0000270970, zwołuje na dzień 19 grudnia 2022 r., na godz. 11:00, w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 123a (26 piętro, sala A), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Silurian sp. z o.o.,
6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Silurian sp. z o.o.,
7) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Silurian sp. z o.o.,
8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Silurian sp. z o.o.,
9) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
10) Podjęcie uchwały w sprawie niewypłacania wynagrodzeń byłym członkom Zarządu Spółki,
11) Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia porozumienia z dnia 17 maja 2018 r.,
12) Podjęcie uchwał w sprawie postanowień o dochodzeniu roszczeń o naprawieniu szkód wyrządzonych przez byłych członków Zarządu Spółki,
13) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
14) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dot. Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki www.petrolinvest.pl.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w godz. 9-15 lub udostępniona na żądanie akcjonariusza skierowane drogą elektroniczną na adres: rmaecki4@gmail.com

Zarząd Petrolinvest S.A.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki