REKLAMA
WEBINAR

PELION SA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Pelion S.A.

2017-06-30 17:50
publikacja
2017-06-30 17:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-30
Skrócona nazwa emitenta
PELION SA
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Pelion S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pelion S.A. powołało na członków Rady Nadzorczej:

Jerzego Leszczyńskiego
Przewodniczy Rady Nadzorczej Pelion S.A. od 1994 roku.
Wykształcenie: wyższe prawnicze uzyskane w Uniwersytecie Łódzkim, doktor habilitowany prawa.

Doświadczenie zawodowe:
Od 1990 – wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Jerzy Leszczyński Zbigniew Wojnicki Spółka Jawna;
Od 1984 – pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełni funkcję przewodniczącego w Radach Nadzorczych: Pelion S.A. w Łodzi (spółka publiczna), Monnari Trade S.A. w Łodzi (spółka publiczna) oraz Bussines Support Solution S.A. w Łodzi (spółka należąca do grupy Pelion), a także członka rady nadzorczej BSP S.A. w Łodzi.
Pełnił funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych: Suwary SA w Pabianicach (spółka publiczna), PZF Cefarm – Kraków SA w Krakowie (spółka należąca do grupy Pelion) oraz Członka Rady Nadzorczej w spółkach Condomi Erfurt Productiongesellschaft mbH w Erfurcie i Condomi AG w Kolonii (spółka publiczna).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Jerzy Leszczyński nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie.


Huberta Janiszewskiego
Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 1999 roku.
Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969.

Doświadczenie zawodowe:
Obecnie: Przewodniczący Rady Nadzorczej: DB Securities S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A.,Członek Rady Nadzorczej: Cogngor SA, Mediacap SA, MCI Managment SA
1999-2002: Deutsche Bank Polska SA jako Członek Zarządu i Managing Director;
1998-1999: Bankers Trust Company jako Managing Director;
1992-1998: HSBC Financial Services jako Resident Director i Prezes Zarządu;
1991: Polish Investment Company, London jako Director;
1989-1990: Agencja Inwestycji Zagranicznych jako Wiceprezes;
1983-1988: Ministerstwo Handlu Zagranicznego jako Wicedyrektor Departamentu;
1974-1983: United Nations Industrial Development Organisation, Wiedeń jako pracownik Sekretariatu;
1966-1973: PHZ Polservice jako Kierownik Działu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Hubert Janiszewski nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Annę Biendarę
Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 2012 roku.
Wykształcenie: Wydział Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: ekonomika przemysłu). Ukończenie studiów z tytułem magistra.

Doświadczenie zawodowe:
Od roku 1994 – w Medicines S.A. jako Wiceprezes Zarządu, przekształconej w 1998 roku w Polską Grupę Farmaceutyczną S.A., od 2011 roku Pelion S.A. gdzie pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
W latach 1994-1998 - w Hurtowni Leków "Medicines" jako Główny Księgowy,
W latach 1993 - 1994 - w ABB ELWY Sp. z o.o. - jako Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy,
W latach 1990-1993 - w TECH AD i TECH Services duńskich spółkach joint venture - jako Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy,
W latach 1974-1990 - w Przedsiębiorstwie Włókienniczym VIGOPRIM - ostatnio jako Z-ca Głównego Księgowego.

Pełni funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych Bussines Support Solution SA i ePRUF SA oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej Fundacji Dbam o Zdrowie (spółki należące do grupy Pelion)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Biendara nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Biendara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pani Anna Biendara nie złożyła oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Zuzannę Kłys
Wykształcenie: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończenie studiów z tytułem magistra. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta

Doświadczenie zawodowe zdobywała w spółkach różnych branż, w tym jednostkach sektora finansowego oraz międzynarodowej firmie audytorskiej Deloitte.
Od roku 2003 związana z Grupą Pelion S.A., w latach 2008 - 2013 pełniła funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej - Business Support Solution S.A. Aktualnie pracuje w Spółce Business Support Solution S.A. na stanowisku doradcy zarządu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Zuzanna Kłys nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Zuzanna Kłys nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pani Zuzanna Kłys nie złożyła oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Jana Kalinkę
Zasiadał w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. w latach 2003 – 2016.
Wykształcenie: wyższe, dr nauk farmaceutycznych.

Doświadczenie zawodowe:
Od 1992: właściciel i kierownik apteki prywatnej;
1963-1994: Akademia Medyczna w Łodzi jako pracownik naukowy;
1986-1988: Kierownik apteki szpitalnej w Benghazi (Libia);
1980-1983: Kierownik apteki szpitalnej w Benghazi (Libia).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Kalinka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Kalinka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jan Kalinka nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-30 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki