REKLAMA

PEGAS NONWOVENS S.A.: wyniki finansowe

2017-08-24 07:47
publikacja
2017-08-24 07:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
PEGAS_HY_Report_2017_PL_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2017
(rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie EUR
data przekazania: 2017-08-24
PEGAS NONWOVENS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PEGAS NONWOVENS S.A. Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
L-2320 Luxembourg
(kod pocztowy) (miejscowość)
boulevard de la P´etrusse 68-70
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
L-2320 Luxembourg
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / półrocze / 2017 półrocze /2016
I. Przychody ogółem 111723 106664
II. Zysk EBITDA 20719 22813
III. Zysk operacyjny 12425 14706
IV. Zysk netto 4458 7548
V. Aktywa ogółem 450569 385449
VI. Kapitał własny ogółem 155979 145703
VII. Zadłużenie netto/ (środki pieniężne netto) 169447 144652
VIII. Nakłady kapitałowe 14497 6447
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PEGAS_HY_Report_2017_PL_r.pdfPEGAS_HY_Report_2017_PL_r.pdf Skonsolidowany raport półroczny 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-24 Frantisek Rezac Dyrektor Generalny Frantisek Rezac


Marian Rasik, Dyrektor Finansowy, Marian RasikFrantisek Klaska,
Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju, Frantisek KlaskaMarek Modecki,
Dyrektor niewykonawczy, Marek ModeckiJan Sykora, Dyrektor
niewykonawczy, Jan Sykora


Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki