REKLAMA
TYLKO U NAS

PBS Finanse SA: wyniki finansowe

2023-04-28 21:22
publikacja
2023-04-28 21:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
PBSListPrezesa_2023-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBSListPrezesa_2023-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSD_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSD_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lad_2023-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lad_2023-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_2022_PBS_Finanse_S.A..xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_2022_PBS_Finanse_S.A..xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 960,00 1 162,00 418,00 254,00
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej -449,00 -789,00 -96,00 -172,00
III. Zysk [strata] przed opodatkowaniem -289,00 -215,00 -62,00 -47,00
IV. Zysk [strata] netto -302,00 -215,00 -64,00 -47,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 268,00 -1 248,00 -484,00 -273,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 71,00 762,00 15,00 166,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31,00 -20,00 -7,00 -4,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 228,00 -507,00 -475,00 -111,00
IX. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000,00 10 452 000,00 10 452 000,00 10 452 000,00
X. Zysk [strata] netto na jedną akcję zwykłą [w zł / EUR] -0,03 -0,02 -0,01 0,00
XI. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EUR] 0,82 0,85 0,18 0,19
XII. Aktywa razem 10 285,00 10 497,00 2 193,00 2 282,00
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 667,00 1 577,00 355,00 343,00
XIV. Zobowiązania długoterminowe 15,00 15,00 3,00 3,00
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 345,00 258,00 74,00 56,00
XVI. Kapitał własny [aktywa netto] 8 618,00 8 921,00 1 838,00 1 940,00
XVII. Kapitał zakładowy 29 266,00 29 266,00 6 240,00 6 363,00
XVIII. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000,00 10 452 000,00 10 452 000,00 10 452 000,00
XIX. Zysk [strata] netto na jedną akcję zwykłą [w zł / EUR] -0,03 -0,02 -0,01 0,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EUR] 0,82 0,85 0,18 0,19
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PBSListPrezesa_2023-04-28_pl.xhtmlPBSListPrezesa_2023-04-28_pl.xhtml List Prezesa
PBSListPrezesa_2023-04-28_pl.xhtml.xadesPBSListPrezesa_2023-04-28_pl.xhtml.xades Podpis
JSF_2022-12-31_pl.xhtmlJSF_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe
JSF_2022-12-31_pl.xhtml.xadesJSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades Podpis
JSD_2022-12-31_pl.xhtmlJSD_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie z działalności
JSD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesJSD_2022-12-31_pl.xhtml.xades Podpis
Lad_2023-04-28_pl.xhtmlLad_2023-04-28_pl.xhtml Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Lad_2023-04-28_pl.xhtml.xadesLad_2023-04-28_pl.xhtml.xades Podpis
1_2022-12-31_pl.xhtml1_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
1_2022-12-31_pl.xhtml.xades1_2022-12-31_pl.xhtml.xades Podpis
2_2022-12-31_pl.xhtml2_2022-12-31_pl.xhtml Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora
2_2022-12-31_pl.xhtml.xades2_2022-12-31_pl.xhtml.xades Podpis
3_2022-12-31_pl.xhtml3_2022-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej
3_2022-12-31_pl.xhtml.xades3_2022-12-31_pl.xhtml.xades Podpis
4_2022-12-31_pl.xhtml4_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu
4_2022-12-31_pl.xhtml.xades4_2022-12-31_pl.xhtml.xades Podpis
Sprawozdanie z badania SF 2022 PBS Finanse S.A..xhtmlSprawozdanie z badania SF 2022 PBS Finanse S.A..xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego
sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z badania SF 2022 PBS Finanse S.A..xhtml.XAdESSprawozdanie z badania SF 2022 PBS Finanse S.A..xhtml.XAdES Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki