REKLAMA
PIT 2023

PBS Finanse SA: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 13 listopada 2023 r.

2023-11-14 09:36
publikacja
2023-11-14 09:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PBS_uchwaly_NWZ_20231113.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-14
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 13 listopada 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PBS Finanse S.A. [Spółka] działając na podstawie przepisu § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 20 kwietnia 2018 r. poz. 757] podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 13 listopada 2023 r. wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Załączniki
Plik Opis
PBS uchwały NWZ 20231113.pdfPBS uchwały NWZ 20231113.pdf Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 13 listopada 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-14 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki