REKLAMA

Outsourcing nowej generacji

2016-05-19 10:31
publikacja
2016-05-19 10:31
YAY Foto

Outsourcing jest jednym z najszybciej rozwijających się trendów biznesowych na świecie. Polska w ostatnich latach należy do najdynamiczniej rozwijających się rynków w tego typu usługach i wg. specjalistów, perspektywy są bardzo optymistyczne.

Outsourcing w bardzo szerokim rozumieniu jest kierunkiem rozwoju biznesu, w którym przekazuje się zewnętrznemu usługodawcy procesy, które nie stanowią głównej działalności firmy. Oddelegować część działalności firmy można praktycznie w każdym zakresie. Począwszy od usług podstawowych takich jak sprzątanie czy ochrona, przez bardziej zaawansowane, jak kadry i płace, księgowość czy zarządzanie dokumentacją, na produkcji kończąc. W zależności od potrzeb firmy, może ona zdecydować, jaką część swojej działalności chce przekazać usługodawcy. Może to być tylko wąski zakres podprocesów (outsourcing selektywny) lub przekazanie pełnego procesu (outsourcing pełny). Opcji i możliwości jest tyle, że każda zainteresowana firma jest w stanie znaleźć ofertę dopasowaną do swojej specyfiki i potrzeb.

Kolebką outsourcingu są Stany Zjednoczone i to tam podglądane i wprowadzane w innych częściach świata są trendy. W zależności od regionu świata, outsourcing rozwija się w różnych kierunkach. Nad Wisłą outsourcing intensyfikuje się od początków lat 90-tych, co jest stosunkowo niedługim odcinkiem czasu. Nie można nie zauważyć, że niedługi okres wolnego rynku w Polsce powoduje, że polscy przedsiębiorcy nie odkryli jeszcze wszystkich możliwości, jakie niesie ze sobą outsourcing.

Jako korzyści outsourcingu najczęściej wymieniane są:

  • obniżka kosztów obsługi procesów,
  • uwolnienie się od problemów absencji,
  • przeniesienie obowiązku szkolenia kadry oraz utrzymania systemów informatycznych (np. w przypadku takich obszarów jak HR, czy księgowość) na usługodawcę.

Z pewnością wymienione szanse, jak również możliwość skupienia się przedsiębiorcy na głównym biznesie, są niekwestionowaną wartością dla firmy, ale korzystając z najnowszych dostępnych rozwiązań, outsourcing jest w stanie przynieść dużo więcej korzyści.

Outsourcer, który daje więcej

Przede wszystkim outsourcingu nie należy mylić z prostym podwykonawstwem. W nowoczesnych usługach BPO (Business Process Outsourcing) samo przejęcie procesów przez outsourcera jest tylko punktem startowym, w którym rozpoczyna się dialog i partnerstwo na rzecz rozwoju biznesu klienta. Sprawna i dobra jakościowo realizacja procesów przez dostawcę to dziś w branży BPO „higiena osobista”, czyli poziom podstawowy. Wartość dodana zaczyna się tam, gdzie rozwiązania dostarczane przez outsourcera równolegle ze świadczeniem usługi wpływają pozytywnie na główną działalność klienta.

Kim jest klient

Przede wszystkim nowoczesny outsourcer patrzy szerzej na to kim jest jego klient. Jako przykład można podać outsourcing kadrowo-płacowy i sytuację biura księgowo-kadrowego. W przypadku prostego podwykonawstwa klientem jest prezes firmy lub szef obszaru HR. Dostawca BPO widzi twarz klienta w każdym pracowniku firmy, którą obsługuje. Pracownicy przedsiębiorstwa często mają szereg pytań dotyczących np. ich sytuacji z dokumentami kadrowymi, kwestii urlopów czy naliczania ekwiwalentów. Nowoczesny outsourcer jest w stanie rozszerzyć swoją obsługę na wszystkich pracowników klienta, np. uruchamiając contact center, w którym będzie udzielał odpowiedzi na kadrowe pytania dot. wynagrodzeń, urlopów pracowników oraz wydawał niezbędne zaświadczenia. To, że skraca się ścieżka komunikacji i poprawia jej jakość, wpływa pozytywnie na zadowolenie pracownika klienta. Biorąc pod uwagę, że pracownik jest najcenniejszym kapitałem firmy, takie rozwiązanie przekłada się korzystnie na biznes klienta.

Dla nowoczesnego outsourcera pojęcie klient rozszerza się również na otoczenie firmy, którą obsługuje. Przecież szeroko pojęci partnerzy klienta są gwarantem jego sukcesu. Tutaj doskonałym przykładem są np. dostawcy czy odbiorcy klienta. To jakie relacje budowane są między przedsiębiorstwem, a jego partnerami wpływa długoterminowo na tempo i jakość rozwoju firmy. Outsourcer może wspierać swoich klientów w kreowaniu pozytywnej współpracy i komunikacji z ich dostawcami i odbiorcami. Na przykład w procesach księgowych jakość, dostępność i czas otrzymywania informacji jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Partnerzy biznesowi oczekują szybkiej informacji np. na temat płatności, statusu faktury lub innych danych podstawowych, co mocno obciąża czasowo służby księgowe, natomiast wszelkie przestoje i problemy w tym procesie wpływają bardzo niekorzystnie na relacje przedsiębiorstwa z kontrahentami. W tym przypadku outsourcer księgowy jest w stanie przejąć kontakt z dostawcami i odbiorcami swojego klienta w powyższym obszarze. Dzięki temu przedsiębiorca może odciążyć swoje służby wewnętrzne i skierować ich uwagę na główny biznes, natomiast kontrahenci otrzymują łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji.

Tego typu usługi to wartość dodana, którą klient otrzymuje dzięki współpracy z profesjonalnym dostawcą. Co ważne, dziś tego typu rozwiązania są już dostępne nie tylko dla dużych międzynarodowych koncernów, ale również dla średniej wielkości lokalnych firm.

Specjalizacja w szerokim zakresie

Firmy BPO to ambasadorzy pewnej filozofii prowadzenia biznesu. Koncepcja przez nich promowana opiera się na słusznym założeniu, że w dzisiejszych czasach można efektywnie prowadzić biznes jedynie wtedy, kiedy koncentrujemy się w 100% na głównej działalności oddając inne procesy wyspecjalizowanym w tym obszarze dostawcom. Outsourcer jest więc z jednej strony wyspecjalizowanym ekspertem, z drugiej strony chcąc sprostać coraz większym oczekiwaniom klientów musi poszerzać swoją ofertę, aby nie być prostym dostawcą lecz partnerem w biznesie. Nie ma lepszego potwierdzenia na to, że firma BPO wierzy w promowaną przez siebie koncepcję specjalizacji, jak sytuacja w której outsourcer sam wchodzi w ścisłą współpracę z innymi kontrahentami w celu dostarczania nowych rozwiązań swoim Klientom. Współpraca z zewnętrznymi dostawcami jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa klientowi. Outsourcer musi wierzyć w ideę specjalizacji, dlatego powinien nawiązywać partnerstwa strategiczne z innymi podmiotami dzięki czemu uwiarygadnia się w promowanej koncepcji. Doskonałym przykładem jest tutaj sfera IT. Bez sprawdzonych i odpowiednich partnerów, nowoczesnych rozwiązań technologicznych żaden usługodawca procesów z zakresu np. kadr i płac nie będzie w stanie zapewnić klientowi usługi na najwyższym poziomie. Wiedza i doświadczenie partnerów jednego w obszarze procesów i problemów biznesowych, drugiego w obszarze nowoczesnych technologii, mogą przyczynić się do stworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań dla klienta. Dodatkowo każdy strategiczny partner outsourcera to dodatkowy gwarant jakości jego usług.

Podsumowanie

Dynamiczny rozwój rynku outsourcingu jest dużą szansą na postęp i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Warto poznać jego zalety i możliwości, które ze sobą niesie. Nowocześni dostawcy usług stają się partnerami dla swoich klientów, oferując znacznie więcej, niż tylko proste podwykonawstwo. Muszą patrzeć na biznes klientów szeroko, brać pod uwagę nie tylko potrzeby samych zarządzających, ale również całego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, które ma istotne znaczenie dla sukcesu klienta. Outsourcer sam musi się rozwijać i czerpać wiedzę od najlepszych na rynku. Tutaj ważnym czynnikiem charakteryzującym innowacyjność usługodawcy może być współpraca ze środowiskami naukowymi, czy inwestowanie w nowych uczestników rynku pracy. Powinien być specjalistą w procesach biznesowych, które oferuje, a jednocześnie korzystać z usług innych podmiotów, tak aby dostarczyć najlepsze rozwiązania dla swoich klientów. Outsourcing musi dawać przedsiębiorstwu więcej, niż ono samo od niego oczekuje.

Impel Business Solutions

Źródło:
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki