Od dziś można składać wnioski o zwrot akcyzy

Jeśli masz gospodarstwo, używasz maszyn rolniczych i zbierasz faktury na kupowane do nich paliwo, możesz teraz odzyskać część wydanych pieniędzy. Przeczytaj, jak to zrobić.

Kwota, którą można odzyskać, zależy od wielkości gospodarstwa. Wylicza się ją według wzoru: 47,30 zł x liczba hektarów użytków rolnych.

1. FAKTURY
Trzeba zebrać wszystkie faktury VAT, wystawione przy zakupie paliwa pomiędzy 1 września 2006 r. a 28 lutego 2007 r. Tylko one mogą być dowodem poniesionych kosztów. Każda faktura powinna zawierać:
o imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
o numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
o datę sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „Faktura VAT”,
o nazwę, jednostkę miary i ilość towaru,
o cenę jednostkową towaru bez kwoty podatku (netto),
o wartość towaru, którego dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (netto),
o stawki podatku,
o sumę wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
o kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
o wartość sprzedaży towarów wraz z kwotą podatku (brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku albo niepodlegających opodatkowaniu,
o kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

2. WNIOSEK
Wzór wniosku do wypełnienia można wydrukować ze stron internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) lub dostać w gminie. Składa się on z dziesięciu części:
I – wpisujesz nazwę, do kogo kierujesz wniosek (wójta, burmistrza czy prezydenta miasta),
II – swoje dane: imię, nazwisko, numer NIP, Pesel i dowodu osobistego,
III – adres zamieszkania,
IV – oświadczenie o powierzchni użytków rolnych – wpisujesz liczbę hektarów i arów, których jesteś posiadaczem i współposiadaczem (stan na 1 kwietnia 2006 r.) oraz nazwę gminy, w której są położone,
V – informacja o załącznikach – liczba i rodzaj,
VI – zakreślasz sposób, w jaki mają ci zostać wypłacone pieniądze (w gotówce w kasie urzędu czy na rachunek bankowy),
VII – jeśli w punkcie VI zakreśliłeś, że chcesz dostać pieniądze na konto, wpisujesz tu numer rachunku bankowego i niezbędne dane do przelewu,
VIII – wypełniasz, gdy jesteś współposiadaczem gruntów – wpisujesz nazwiska wszystkich posiadaczy i dajesz im do podpisu, że zgadzają się, byś to ty wystąpił o zwrot podatku,
IX – podpisujesz oświadczenie, że wszystkie dane, które podałeś, są prawdziwe i znasz zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego,
X – ten punkt zostawiasz pusty; to miejsce na uwagi urzędnika, który będzie przyjmował wniosek.

3. GMINA
Wniosek wraz z fakturami (oryginały lub potwierdzone kopie) można składać od dziś do końca marca 2007 r. w swoim urzędzie gminy.

WARTO WIEDZIEĆ * O zwrot podatku mogą wystąpić wszyscy rolnicy, zarówno posiadacze gruntów rolnych, jak i ich dzierżawcy. * W przypadku kilku osób (współwłaścicieli – nie dotyczy małżonków), wniosek o zwrot wydanych pieniędzy składa tylko jedna z nich – ale reszta musi się zgodzić. Potrzebna jest zgoda pisemna wszystkich współwłaścicieli, którą składa się wraz z wnioskiem. * Pieniądze wypłacane będą od 2 do 31 maja 2007 r. gotówką lub przelewem na konto.


NaszeMiasto.pl
Katarzyna Zimna
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl