REKLAMA

ORION INVESTMENT S.A.: Otrzymanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie wszystkich akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym

2020-05-20 15:59
publikacja
2020-05-20 15:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020 ESPI
Data sporządzenia: 2020-05-20
Skrócona nazwa emitenta
ORION INVESTMENT S.A.
Temat
Otrzymanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie wszystkich akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 maja 2020 r. została Spółce doręczona decyzja wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF”) z dnia 13 maja 2020 r. zezwalająca na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym 10 823 120 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, tj. wszystkich akcji Spółki, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLORION00018.
W powyższej decyzji KNF wskazano 4 czerwca 2020 r. jako termin, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).
Spółka zamierza niezwłocznie wystąpić do GPW w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW - w oparciu o powyższą decyzję wydaną przez KNF.
Po wycofaniu ww. akcji z obrotu na rynku regulowanym Spółka przestaje być spółką publiczną.
Po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokona wyrejestrowania wszystkich akcji Spółki z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW”), a w tym samym dniu rozwiązaniu ulegnie również umowa o rejestrację tych akcji w KDPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Marcin Gręda Wiceprezes Zarządu Marcin Gręda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki