REKLAMA

OPTEAM S.A.: wyniki finansowe

2021-11-09 17:07
publikacja
2021-11-09 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
0_RAPORT_za_III_kw._2021_GK_OPTeam_S.A._publik_2021.11.09_ESPI_DR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Wybrane dane finansowe - skonsolidowane Grupy Kapitałowej OPTeam
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 47 643 35 894 10 451 8 081
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 669 168 366 38
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 775 627 389 141
IV. Zysk (strata) netto, w tym: 1 808 541 397 122
V. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 133 594 468 134
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 393 2 995 525 674
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 78 296 -3 076 17 176 -692
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -94 546 -208 -20 741 -47
IX. Środki pieniężne netto na koniec okresu 6 041 845 1 325 190
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( PLN / EUR ) 0,27 0,08 0,06 0,02
XI. Stan na 30.09.2021 r. Stan na 31.12.2020 r. Stan na 30.09.2021 r. Stan na 31.12.2020 r.
XII. Aktywa razem 76 691 173 798 16 554 37 661
XIII. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 6 963 8 495 1 503 1 841
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy 10 104 13 428 2 181 2 910
XV. Kapitał własny, w tym: 59 624 151 875 12 870 32 910
XVI. Kapitał własny przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 59 624 151 945 12 870 32 926
XVII. Kapitał podstawowy akcyjny 787 787 170 171
XVIII. Średnia ważona liczba akcji w szt. 7 871 166 7 401 162 7 871 166 7 401 162
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR) 7,57 20,53 1,64 4,45
Wybrane dane finansowe OPTeam
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 47 844 36 008 10 496 8 106
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 288 347 721 78
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 398 806 745 181
XXIII. Zysk (strata) netto, 3 431 720 753 162
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 340 3 179 733 716
XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 75 765 -3 305 16 621 -744
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -94 524 -209 -20 736 -47
XXVII. Środki pieniężne netto na koniec okresu 4 025 557 883 125
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR ) 0,44 0,10 0,10 0,02
XXIX. Stan na 30.09.2021 r. Stan na 31.12.2020 r. Stan na 30.09.2021 r. Stan na 31.12.2020 r.
XXX. Aktywa razem 77 810 174 111 16 795 37 729
XXXI. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 6 950 8 495 1 500 1 841
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy 9 770 13 503 2 109 2 926
XXXIII. Kapitał własny, w tym: 61 090 152 113 13 186 32 962
XXXIV. Kapitał akcyjny 787 787 170 171
XXXV. Średnia ważona liczba akcji w szt. 7 871 166 7 401 162 7 871 166 7 401 162
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR) 7,76 20,55 1,68 4,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
0_RAPORT za III kw. 2021 GK OPTeam S.A._publik 2021.11.09_ESPI_DR.pdf0_RAPORT za III kw. 2021 GK OPTeam S.A._publik 2021.11.09_ESPI_DR.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-09 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
2021-11-09 Jacek Błahut Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki