REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2022 roku

2022-06-29 22:16
publikacja
2022-06-29 22:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
UCHWALY_PODJETE_PODCZAS_WZA_OPEN_FINANCE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. w upadłości [„Spółka”, „Emitent”] przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r. [„ZWZ”].

Zarząd Emitenta informuje, że ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS WZA OPEN FINANCE.pdfUCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS WZA OPEN FINANCE.pdf TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI W DNIU 29 CZERWCA 2022 R.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Paweł Głodek Syndyk Paweł Głodek
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki