REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 21/2022 Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za rok 2021

2022-05-30 17:46
publikacja
2022-05-30 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Stanowisko_Rady__odmowa_wydania_opinii.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Stanowisko_zarzadu__odmowa_wydania_opinii_sign.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022 K
Data sporządzenia: 2022-05-30
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 21/2022 Uzupełnienie o brakujące oświadczenia raportu okresowego za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk Emitenta niniejszym koryguje raport bieżący nr 21/2022 z dnia 6 maja 2022 r. doprecyzowując informację o uzupełnieniu brakujących oświadczeń do raportu okresowego za 2021 rok. Syndyk podjął decyzję o korekcie ww. raportu, z uwagi na omyłkowe nie umieszczenie pełnej informacji.
Prawidłowa treść raportu:
Syndyk Open Finance S.A. w upadłości przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za rok 2021, opublikowanego w dniu 2 maja 2022 roku, zawierającego roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021. Korekta polega na uzupełnieniu raportu okresowego o brakujące oświadczenie Zarządu Emitenta wraz z opinią Rady Nadzorczej, przyjętą uchwałą nr 7/2022 w dniu 6 maja 2022 roku, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Niniejsze uzupełnienie nie wpływa na dane przedstawione w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
Stanowisko Rady _odmowa wydania opinii.pdfStanowisko Rady _odmowa wydania opinii.pdf Stanowisko Rady Nadzorczej - odmowa wydania opinii
Stanowisko zarządu _odmowa wydania opinii_sign.pdfStanowisko zarządu _odmowa wydania opinii_sign.pdf Stanowisko Zarządu - odmowa wydania opinii

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-30 Paweł Głodek Syndyk masy upadłości
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki