WEBINAR

Lekarz, radca prawny, fryzjer... Tyle zarabia się w Polsce [Dane GUS]

2022-02-07 11:20
publikacja
2022-02-07 11:20

Ile zarabia lekarz i prawnik, a ile fryzjer i kelner? GUS opublikował raport o płacach w ponad 100 zawodach w Polsce.

Lekarz, radca prawny, fryzjer... Tyle zarabia się w Polsce [Dane GUS]
Lekarz, radca prawny, fryzjer... Tyle zarabia się w Polsce [Dane GUS]
fot. fran_kie / / Shutterstock

Główny Urząd Statystyczny co miesiąc publikuje dane na temat średniego wynagrodzenia, natomiast co dwa lata przedstawia bardziej szczegółowe dane z rynku pracy, m.in. medianę płac oraz pensje w poszczególnych zawodach. Najnowszy raport ilustruje sytuację z października 2020 r. w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób. Szacunki obejmują więc blisko 8,2 mln pracujących.

Jak wziąć kredyt hipoteczny z głową

17 lutego o godz. 15:00 eksperci z Santander Bank Polska poprowadzą webinar, w którym przybliżą najważniejsze dylematy stojące dziś przed kredytobiorcami. Podpowiedzą, jak przygotować się do zaciągnięcia zobowiązania i na co zwrócić uwagę w kontekście badania zdolności kredytowej. Przeanalizują ciemne i jasne strony kredytów ze zmienną i okresowo stałą stopą, a także wskażą najważniejsze kroki w procesie starania się o hipotekę.

Zapraszamy do zapisów. Szczegóły webinaru i możliwość zapisu znajdują się na stronie poświęconej temu wydarzeniu.

Połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała wówczas do 4702,66 zł brutto (ok. 3403 zł netto). To o 607 zł brutto (484 zł na rękę) więcej niż w październiku 2018 r. Średnie wynagrodzenie wzrosło w tym czasie do 5748,24 zł brutto z 5003,78 zł brutto.

Przeciętnie ponad 10 tys. zł brutto zarabiali: dyrektorzy generalni i zarządzający, kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, specjaliści z dziedziny prawa, lekarze, kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju, analitycy systemów komputerowych i programiści oraz kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania.

Na średnie płace nieznacznie przekraczające pensję minimalną (2600 zł brutto) mogli liczyć: fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni, kelnerzy i barmani, pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowywaniem posiłków, pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe oraz robotnicy leśni i pokrewni. Warto pamiętać, że GUS raportuje oficjalny poziom wynagrodzeń - dane nie uwzględniają więc pensji wypłacanych pod stołem. W niektórych zawodach jest to powszechna praktyka, w innych - bardzo rzadka.

Grupa zawodowa Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [PLN] Zmiana wobec X 2018 r.
Dyrektorzy generalni i zarządzający 15838,29 7,1%
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 15147,11 8,6%
Specjaliści z dziedziny prawa 10916,09 10,7%
Lekarze 10909,24 10,1%
Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju 10854,08 13,0%
Analitycy systemów komputerowych i programiści 10504,38 10,5%
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania 10445,25 10,0%
Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy 9543,87 1,3%
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych 9425,88 16,6%
Kierownicy / dyrektorzy w instytucjach usług wyspecjalizowanych 9198,02 15,8%
Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 8972,96 3,6%
Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych) 8883,11 -21,6%
Inżynierowie elektrotechnologii 8459,96 3,2%
Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji 8263,68 9,6%
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 7979,03 9,3%
Nauczyciele akademiccy 7774,87 22,3%
Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni 7773,45 6,5%
Matematycy, aktuariusze i statystycy 7699,75 26,7%
Specjaliści do spraw finansowych 7626,26 10,4%
Marynarze i pokrewni 7499,62 62,4%
Kierownicy do spraw innych typów usług 7435,4 5,9%
Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii) 7361,83 9,4%
Literaci, dziennikarze i filolodzy 7193,84 27,7%
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz osoby dozoru w górnictwie 7182,51 14,3%
Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o ziemi 7119,89 13,7%
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations 7099,6 11,7%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania 6771,45 13,2%
Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego 6711,55 34,6%
Lekarze weterynarii 6662,39 17,6%
Twórcy i artyści 6467,91 17,3%
Diagności laboratoryjni 6371 15,2%
Agenci i pośrednicy handlowi 6369,14 15,0%
Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych 6335,94 4,8%
Specjaliści nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych 6303,6 9,1%
Pielęgniarki 6299,02 18,2%
Farmaceuci 6134,85 7,2%
Położne 6100,07 13,4%
Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 6069,68 26,1%
Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych 6046,05 17,4%
Nauczyciele kształcenia zawodowego 5974,47 28,5%
Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych 5972,56 5,8%
Architekci, geodeci i projektanci 5958,26 20,6%
Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni 5910,88 9,4%
Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru 5891,36 22,2%
Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 5885,79 11,2%
Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności 5869,45 5,8%
Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 5802,04 23,8%
Inni specjaliści nauczania i wychowania 5765,36 23,3%
Lekarze dentyści 5658,79 2,9%
Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy 5552,82 8,1%
Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy 5524,58 20,4%
Średni personel do spraw finansowych 5506,33 12,8%
Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 5419 5,4%
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 5412,59 9,9%
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych 5410,85 14,9%
Mechanicy maszyn i urządzeń 5396,64 10,1%
Inni specjaliści ochrony zdrowia 5367,14 18,9%
Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego 5324,64 11,1%
Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani 5280,73 14,7%
Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni 5222,77 12,5%
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych 5123,27 21,4%
Pośrednicy usług biznesowych 5098,72 12,0%
Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie 5061,95 7,9%
Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 5008,71 15,7%
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu 4984,5 10,0%
Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni 4929,21 17,1%
Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 4924,29 8,2%
Inny średni personel do spraw zdrowia 4887,1 25,6%
Operatorzy urządzeń biurowych 4878,23 21,6%
Technicy weterynarii 4829,69 13,9%
Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 4817,59 11,5%
Kowale, ślusarze i pokrewni 4802,43 9,4%
Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii 4786,08 21,0%
Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 4769,97 14,3%
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni 4683,11 16,5%
Pracownicy obsługi biurowej 4649,23 13,9%
Hodowcy zwierząt 4631,08 bd.
Robotnicy poligraficzni 4621,74 15,4%
Pracownicy obrotu pieniężnego 4621,18 7,5%
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 4606,12 10,4%
Pozostali pracownicy obsługi biura 4586,26 bd.
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych 4569,14 11,3%
Sportowcy, trenerzy i zawody pokrewne 4529,63 18,3%
Monterzy 4522,46 bd.
Sekretarki (ogólne) 4491,54 14,1%
Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu 4417,06 11,6%
Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej 4378,97 15,2%
Rybacy 4316,1 bd.
Pracownicy do spraw informowania klientów 4294,27 16,0%
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 4260,42 bd.
Rzemieślnicy 4252,6 12,4%
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 4235,2 8,6%
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 4222,78 bd.
Robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe 4207,84 9,7%
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru 4190,57 14,2%
Technicy medyczni i farmaceutyczni 4163,61 17,9%
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 4128,45 8,2%
Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie i budownictwie 4054,62 14,2%
Pracownicy świadczący usługi na ulicach 4035,29 bd.
Dietetycy i żywieniowcy 4027,95 19,8%
Rolnicy produkcji roślinnej 3944,32 bd.
Robotnicy wykonujący prace proste w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 3933,89 bd.
Kierowcy ciężarówek i autobusów 3915,09 10,2%
Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni 3894,31 16,6%
Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli 3889,11 17,3%
Pozostali pracownicy usług osobistych 3868,33 19,5%
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 3838,91 15,8%
Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni 3807,91 20,0%
Ładowacze nieczystości i pokrewni 3786,5 18,8%
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni 3784,37 33,6%
Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 3725,82 13,0%
Pracownicy sprzedaży w sklepach 3574,27 17,2%
Inni pracownicy wykonujący prace proste 3540,83 20,9%
Gospodarze obiektów 3507,54 16,3%
Kasjerzy i sprzedawcy biletów 3483,03 13,2%
Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli 3450,85 21,6%
Pracownicy usług ochrony 3409,2 bd.
Kucharze 3366,05 15,4%
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych 3352,73 12,7%
Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze 3347,43 25,3%
Robotnicy leśni i pokrewni 3257,79 bd.
Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe 3242,51 22,6%
Pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowywaniem posiłków 3211,27 bd.
Kelnerzy i barmani 3067,74 12,1%
Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 3016,06 14,9%
Źródło: GUS

W porównaniu do października 2018 r. najmocniej wzrosły średnie płace w kategorii marynarze i pokrewni (62,4 proc.). Równocześnie jedyny spadek (-21,6 proc.) odnotowano w grupie pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych).

O ponad jedną trzecią zwiększyły się przeciętne pensje specjalistów ds. ratownictwa medycznego oraz pracowników opieki osobistej w ochronie zdrowia. Rachitycznie rosły za to wynagrodzenia przedstawicieli władz publicznych i wyższych urzędników (1,3 proc.) oraz dentystów (2,9 proc.). Skumulowana inflacja CPI w badanym okresie wyniosła prawie 5,7 proc.

MKa

Źródło:
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (70)

dodaj komentarz
max50
Skąd oni biorą te dane ? Nic mi tu nie pasuje.
bha
W teorii statystycznej dla podpuchy od lat.
pozhoga
Jaki jest sens publikowania danych z października 2020 w lutym 2022?
lebero654
Uśrednianie ma to do siebie, że zaciemnia obraz realnych wynagrodzeń. A te są kształtowane na zasadzie jesteś wybitny zarabiasz wybitnie, jesteś dobry zarabiasz dobrze, jesteś cienki zarabiasz cienko. To oczywiście regulowane przez tzw. kompetencje miękkie. Generalnie współpraca z sektorem państwowym jest mało profitna, ale taka Uśrednianie ma to do siebie, że zaciemnia obraz realnych wynagrodzeń. A te są kształtowane na zasadzie jesteś wybitny zarabiasz wybitnie, jesteś dobry zarabiasz dobrze, jesteś cienki zarabiasz cienko. To oczywiście regulowane przez tzw. kompetencje miękkie. Generalnie współpraca z sektorem państwowym jest mało profitna, ale taka dobra zmiana nie narzeka. Temat godnej płacy jest tematem rzeką. Nasza władza uznaje, że skoro wykształciła dobrego lekarza, prawnika to powinien pracować, jak niewolnik i cholernie się dziwi, że on nie chce i ucieka w prywatę. A tu trzeba przyjąć podstawową zasadę, którą kultywują na Zachodzie dobremu trzeba zapłacić stosownie do jego umiejętności, a nie taryfikatora, który wymyślił jakiś zakompleksiony urzędas, który i tak zarabia za dużo w stosunku do swoich kwalifikacji zawodowych.
yardx
Ciekawe ile zarabiają te tuzy bankiera co będą wykupywać mieszkania "kredyciarzy" :)
Pytam, choć i tak wiem ze 2800 na umowę zlecenie.
osiemgwiazd odpowiada (usunięty)
Hydraulik- glazurnik na czarno za jedną łazienkę żąda bez mrugnięcia okiem min. 10 tys. Niektórzy robią w miesiąc dwie, sprawniejsi trzy lub cztery.
adam.1983 odpowiada osiemgwiazd
Powodzenia ze zrobieniem w pojedynkę 4 łazienek w miesiąc, pojechałeś ostro po bandzie, jakbyś powiedział malowanie mieszkań to 4 da się ale łazienki gdzie trzeba skuć płytki porobić często instalacje ( wod-kan i elektro ) po skuciu wyrównać ściany zrobić hydroizolacje położyć płytki i je zafugować ( nie w tym samym dniu ) oraz pozostałe Powodzenia ze zrobieniem w pojedynkę 4 łazienek w miesiąc, pojechałeś ostro po bandzie, jakbyś powiedział malowanie mieszkań to 4 da się ale łazienki gdzie trzeba skuć płytki porobić często instalacje ( wod-kan i elektro ) po skuciu wyrównać ściany zrobić hydroizolacje położyć płytki i je zafugować ( nie w tym samym dniu ) oraz pozostałe wykończenia, no chyba że ciebie fachowiec skasował 10k za remont łazienki wielkości schowka na miotły :P
piotr76
Te dane są bardzo zaniżone, przynajmniej dla Śląska, okolic Krakowa czy Wielkopolski. Chyba, że to różnice między bogatszymi regionami a ścianą wschodnią aż tak bardzo obniżają średnią.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki