4,51 zł
0,00% 0,00 zł
North Coast SA (NCT)

Decyzja WZA spółki North Coast S.A. o wypłacie dywidendy za 2017 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-22
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
Decyzja WZA spółki North Coast S.A. o wypłacie dywidendy za 2017 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki North Coast S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 6.022.630,90 zł. Zysk zostanie podzielony w następujący sposób:
a) kwota 5.708.956,90 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 90/100) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat poprzednich;
b) pozostała kwota 313.674,00 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote) powiększona o kwotę 326.326,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych) pochodzącą z kapitału zapasowego, które stanowią łącznie 640.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych), zostanie przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję Spółki (łączna liczba akcji objetych dywidendą 3.200.000).
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (dzień dywidendy) ustala się na 10 lipca 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 roku.”

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-22 Maciej Stróżyk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl