NIK: Polska niesprawna wobec obywateli?

Strategia Sprawne Państwo 2020, która została ogłoszona w 2013 roku, zakładała zwiększenie skuteczności państwa w zakresie współpracy z obywatelami. Najwyższa Izba Kontroli postanowiła przyjrzeć się realizacji założeń wynikających z projektu - okazało się, że rzetelne ocenienie Strategii Sprawne Państwo jest niemożliwe.

NIK: Polska niesprawna wobec obywateli?
NIK: Polska niesprawna wobec obywateli? (fot. Krystian Maj / FORUM)

NIK nie mógł jednoznacznie ocenić działania projektu, ponieważ, jak się okazało, nie został wprowadzony system monitorujący postępy w jego wdrażaniu - nawet minister ds. administracji publicznej (Koordynator Strategii) nie mógł nadzorować działań wynikających ze strategii.

Przyczynkiem do skontrolowania postępów w realizacji wspomnianego planu były między innymi publikacje prasowe, z których wynikało, że owe plany nie są traktowane w Polsce ani jako dokumenty zawierające najważniejsze decyzje, ani nie są wykorzystywane w celu wdrażania konkretnych zadań. W badanych przez Najwyższą Izbę Kontroli resortach nie zatrudniono dodatkowych pracowników, nie utworzono komórek organizacyjnych, ani nie ustalono specjalnych procedur, co w ocenie NIK było naruszeniem ustaleń wynikających z planów strategii. 

- W ocenie NIK przyjęte zasady koordynacji i monitorowania realizacji Strategii utrudniają rzetelną ocenę zaawansowania procesu jego wdrażania oraz ocenę ryzyka niepowodzenia związanego z realizacją przyjętych założeń, zwłaszcza gdy te działania rozłożone są na wiele lat. (...) 

Nie jest możliwe oszacowanie dotychczasowych kosztów wdrażania Strategii, przede wszystkim z uwagi na niewyodrębnienie wydatków na poszczególne działania wskazane w Planie działań, brak obowiązku określenia kosztów poszczególnych działań ujętych w Wykazie działań oraz nieprzekazywanie Koordynatorowi SSP informacji o wysokości wydatków poniesionych w danym roku na poszczególne działania - czytamy w raporcie. 

Najwyższa Izba Kontroli wystosowała wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wystąpienie do poszczególnych resortów o przegląd zadań zrealizowanych w zakresie wdrożenia Strategii Sprawne Państwo 2020. Zdaniem Izby powyższe wyniki kontroli mają być "mapą drogową", która będzie pomocna przy okazji wdrażania m.in. Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. 

Weronika Szkwarek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~yes

Pracując od wielu, wielu lat w dużym samorządzie ( o świetnej opinii w środkach masowego przekazu) mogę powiedzieć, że pracuję w instytucji , gdzie zawsze panował organizacyjny chaos , nepotyzm w ogromnej skali , ucieczka bardzo zdolnych młodych ludzi, awansowanie miernot bez etycznego kręgosłupa, do rzadkości należy zatrudnianie osób bez znajomości.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~Kosoglos

To normalne - stare dziady na stolkach i ich pociotki - chodzi tylko o nachapanie sie kasy.

! Odpowiedz
1 1 ~Grzechu_comeback

Gdzie KOD?! Gdzie Komisju Wenecku? Gdzie WSI24? Gdzie TW Bolek-Kwach-Skoczek Krzesłowy i ich "fachowe" oceny? Gdzie Gazeta Sorosa i Polsaty, gdzie czarno marszo-protesto-akcje itp itd? LEMING ŁYKNIE WSIo!
Kolejny dowód państwa pozornego i kamieni kupy, w kolejnej dziedzinie i co???? I NIC! CISZA!

! Odpowiedz
5 1 ~Marek

Sprawne państwo jest wtedy kiedy nie ingeruje w gospodarkę rynkową. Przyczyną wszelkich oszustw i przekrętów jest zezwolenie osobom na dysponowanie cudzymi pieniędzmi.Obecnie szykuje się największa afera tzw.walutowa. Od 25 lat NBP ma obowiązek skupu walut od kantorów firm i osób fizycznych po cenie w/g tabeli którą ustala szef NBP który ma prawo dodruku (kreacji) zlotuwki na ten cel. Proceder ten doprowadził do zgromadzenia tzw. rezerwy walutowej w wysokości około 100 miljardów euro której nie można wykorzystać. Złoty stał się czterokrotnie niedowartościowany przez co zmusił miljony Polaków do emigracji za szukaniem pracy. Podobny proceder odbywał się na skupie złota który został zakończony z dniem 1.01.2013 roku.Obecnie wystarczy że sejm zmusi prezesa NBP do zlikwidowania tabeli skupu i sprzedaży walut i zniesie obowiązek skupu walut przez NBP.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~darek

gramatika,paljancie!!!!!

! Odpowiedz
0 1 ~FDASF

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA :)

! Odpowiedz
1 14 ~Ron2000

Polska to my, urzędnicy to nasi wrogowie. Doją nas tylko. Dlaczego mieliby coś robić jak pensyjka leci i nic się od nich nie wymaga.

! Odpowiedz
0 13 ~poam12

To takie typowe dla nasze administracji - stworzyła strategię, którą pochwaliła się w mediach, ale nie zrobiła nic, żeby tę strategię choćby spróbować zacząć wdrażać. A to Polska właśnie...

! Odpowiedz
1 9 ~polskigupek

...w tym kraju nigdy nie będzie sprawiedliwość !, a tym bardziej prawa - dobrego prawa !...

! Odpowiedz
3 14 ~Dżejms

Sprawnie to biurwy gnoją tubylca. Dla obcego kapitału są ulgi i optymalizacje. Jeden pierd z unii i już podatek zawiesili. Nie potrzebujemy takich biurw. Wprowadzić dla obcych podatek pt za dostęp do rynku. Może być pogłówny. Nie interesuje mnie czy mają zyski czy stratę. Poradzimy sobie bez nich. Biurwy to zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym - policja.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne