REKLAMA
WEBINAR

NGGAMES: Informacje dotyczące Emitenta

2023-05-25 10:41
publikacja
2023-05-25 10:41
Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że działając na podstawie przepisu art. 428 §6 kodeksu spółek handlowych, odpowiadając na wniosek akcjonariusza o udzielenie informacji dotyczących Emitenta, zgłoszony poza walnym zgromadzeniem Emitenta, udzielił akcjonariuszowi poniższej informacji.

Jak zasygnalizowano w raporcie okresowym za I kwartał 2023 roku, początek roku 2023 był okresem wytężonej pracy nad nowymi projektami Emitenta. Kluczowe nowe projekty tworzone w Grupie Kapitałowej Emitenta to:

· Silver Bullet (tworzony przez Emitenta);
· Here They Come! i Oddysey Tactics (tworzone przez Squibly Interactive sp. z o.o.);
· High Moon (tworzony przez Interactive Bards sp. z o.o.).

Są to gry własne Grupy Kapitałowej Emitenta, na które pozyskano już finansowanie i których premiery - w ocenie Emitenta - istotnie wpłyną na wynik i pozycję Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, powodując znaczący (skokowy) wzrost przychodów i zysków.

Jednocześnie, co również zasygnalizowano w raporcie okresowym za I kwartał 2023 roku, Grupa Kapitałowa Emitenta zamierza wykorzystać doświadczenia zebrane w czwartym kwartale roku 2022, gdy działania promocyjne i sprzedażowe Emitenta dały nadspodziewanie dobre rezultaty. Emitent wraz ze spółką zależną - No Gravity Development S.A. - przygotowuje obecnie DLC do większości gier z katalogu wydawnictwa dostępnych na platformie Nintendo Switch, co powinno skutkować większą sprzedażą tych gier. W ocenie Emitenta powinno to zwiększyć sprzedaż gier o co najmniej 20 proc. w skali roku. Efektem wykorzystywania posiadanych doświadczeń sprzedażowych jest również decyzja o przygotowaniu wersji premium dla wybranych gier Emitenta (wersja pudełkowa z elementami kolekcjonerskimi).

W ocenie Emitenta, opisane powyżej działania skutkować będą tym, że nie tylko przychody Emitenta, które już w I kwartale 2023 roku uległy zwiększeniu w stosunku do pierwszego kwartału roku 2022, ale także zyski Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, będą w roku 2023 wyższe niż w roku 2022.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki