REKLAMA

MOSTALPLC: Podpisanie umowy generalnej o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych.

2021-08-24 15:15
publikacja
2021-08-24 15:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-24
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALPLC
Temat
Podpisanie umowy generalnej o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
„Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2021 r Spółka podpisała z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group („Gwarant”) z siedzibą w Warszawie aneks do Umowy Generalnej o Udzielanie Ubezpieczeniowych Gwarancji Kontraktowych, którego przedmiotem jest udzielanie na podstawie wniosków Spółki następujących rodzajów gwarancji:
1) zapłaty wadium,
2) należytego wykonania kontraktu,
3) usunięcia wad i usterek.
Łączna suma gwarancyjna z tytułu wszystkich udzielonych gwarancji, wydanych na podstawie niniejszej umowy, zwana dalej „limitem gwarancyjnym” wynosi 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
Limit obowiązuje do 18.08.2022 roku. Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Gwaranta jest 5 weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-24 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
2021-08-24 Krzysztof Bartczak Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki