REKLAMA

MF dla firm: wsteczne rozliczenie straty i więcej czasu na wpłatę pracowniczych zaliczek na PIT

2020-03-19 18:53
publikacja
2020-03-19 18:53

Wsteczne rozliczanie strat podatkowych (PIT i CIT) przez firmy, wydłużenie terminu wpłat pracowniczych zaliczek PIT, a także przesunięcie niektórych planowanych zmian podatkowych - to część zmian proponowanych przez MF w ramach Tarczy Antykryzysowej.

/ fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Jak podało ministerstwo w czwartkowym komunikacie, pakiet Gospodarczej i Społecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników ma przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii wirusa SARS-Cov-2 .

"Pozostajemy w stałym dialogu z podatnikami, a w szczególności przedsiębiorcami. Pandemia to szczególnie trudny czas dla gospodarki. Wśród największych wyzwań związanych z koronawirusem jest zagrożenie płynności finansowej w wyniku np. braku zleceń czy przerwanej produkcji" – zaznacza cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.

"Propozycje MF w rządowym pakiecie działań mają charakter nie tylko podatkowy, ale również systemowy. Przesunięte zostaną m.in. terminy planowanych zmian. Chcemy, żeby w tym trudnym okresie firmy nie musiały martwić się nowymi obowiązkami sprawozdawczymi" – dodał Kościński.

W przygotowanym przez siebie pakiecie resort finansów zaproponował m.in. możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. Oznacza to, że stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. - złożą korektę zeznania za 2019 r. Z możliwości tej skorzystają osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

Drugim rozwiązaniem jest przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50 proc.

"Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem" - tłumaczy MF.

Zaproponowano też "wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Resort wyjaśnia, że ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50 proc. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

Inne rozwiązanie to wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. Z tej regulacji tych będą mogli korzystać „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek za okres marzec–grudzień 2020 r., odliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

Zaproponowano także przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.

Kolejne rozwiązanie to odliczenie w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Wydłużony ma być ponadto termin na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

"Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r." - informuje MF.

Przewidziano też "czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego".

Ministerstwo planuje odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców.

Kolejne rozwiązanie to odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Resort finansów zaproponował wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

Poza tym przewidziano "większą elastyczność Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w sytuacji kryzysowej". MF zapowiada możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

Zapowiedziano także uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa "w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19".

Jak wyjaśniono, chodzi o ograniczenie liczby procedur oraz obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. To m.in. zniesienie ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych; możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa lub z innych środków publicznych do 100 proc. wartości realizowanych zadań; dłuższe terminy rozliczania dotacji; uproszczenie procedury zmiany przeznaczenia rezerwy celowych, czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.

Ponadto wskazano na możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

Na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Ministerstwo zaproponowało utworzenie nowego państwowego funduszu celowego - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, w którym zostanie skoncentrowane wsparcie finansowe. "Zapewnienie niezbędnych środków finansowych, którymi będzie zasilony Fundusz, odbędzie się w ramach dostępnych w sektorze finansów publicznych pieniędzy" - czytamy w informacji MF.

Ministerstwo przypomina o podjętych już działaniach. Wskazano na rozporządzenie, które umożliwia BGK udzielanie gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana rozporządzenia pozwala na objęcie gwarancjami do 80 proc. kredytów. Obniżona została też opłata prowizyjna od tych gwarancji do 0 proc.

"Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości" - informuje MF.

Poza tym zniesiono bufor ryzyka systemowego, co pozwoli uwolnić 30 mld kapitału, który zwiększy podaż kredytów dla MŚP o 40 mld zł.

"Wsłuchujemy się, analizujemy i reagujemy na sugestie podatników i przedsiębiorców, które pojawiają się na portalu Głos Podatnika. Służy temu specjalnie uruchomiona kategoria +Koronawirus+. Na portalu opublikowaliśmy już 78 propozycji" - dodano.(PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ dym/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki