REKLAMA

MERCATOR MEDICAL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy

2021-01-18 13:38
publikacja
2021-01-18 13:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-18
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że Mercator Medical (Thailand) Ltd. („MMT”), jednostka zależna od Emitenta, zawarł w dniu 18 stycznia 2021 r. z Cardinal Health Singapore 225 Pte Ltd z siedzibą w Singapurze („Cardinal Health”) kontrakty dostawy rękawic produkowanych przez MMT. Kontrakty dotyczą dostaw przewidzianych do realizacji w partiach w okresie od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r. Łączna wartość zawartych kontraktów wynosi w przeliczeniu na złote 178.331.349,60 zł, tj. przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Warunki zawartych kontraktów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez MMT z Cardinal Health w okresie ostatnich 12 miesięcy (uwzględniając również kontrakty, o których mowa powyżej) wynosi w przeliczeniu na złote 205.638.124,66 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-18 Witold Kruszewski Dariusz Krezymon Członek Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki