REKLAMA
WEBINAR

MEDIATEL: Hawe Telekom - Uchylenie postanowienia sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego

2019-01-17 15:23
publikacja
2019-01-17 15:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-17
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Hawe Telekom - Uchylenie postanowienia sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej, iż w dniu dzisiejszym tj. 17.01.2018 r. powziął informację, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy („Sąd Odwoławczy”) w dniu 15 stycznia 2019 r. wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego oraz postanowienie sędziego - komisarza w przedmiocie stwierdzenia nie przyjęcia układu i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.
Postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania sanacyjnego zostało zaskarżone w dniu 20 sierpnia 2018 r. przez spółkę zależną Emitenta - HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka zależna”), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2018.
W opinii Zarządu Emitenta, postanowienie Sądu Odwoławczego ułatwi przyjęcie układu i stabilizację sytuacji w Spółce zależnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-17 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki