REKLAMA

M.W. TRADE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2021-05-28 16:31
publikacja
2021-05-28 16:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zal._do_rb_14_Noty_biograficzne_Czlonkow_Rady_Nadzorczej_ZWZA_M.W._Trade_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 25 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało, z dniem 25 maja 2021 r., do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji, która rozpoczęła się 20 czerwca 2019 roku, Pana Piotra Miałkowskiego.

Jednocześnie - w związku z upływem w dniu 20 czerwca 2021 roku kadencji Rady Nadzorczej - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję począwszy od 21 czerwca 2021 roku:

- Pana Krzysztofa Florczaka,
- Pana Bogdana Frąckiewicza,
- Pana Jakuba Malskiego,
- Pana Piotra Miałkowskiego,
- Pana Macieja Mizuro,
- Pana Rafała Wasilewskiego,
- Pana Stanisława Wlazło.

Zgodnie z oświadczeniami powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie wykonują oni działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Noty biograficzne powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
zał. do rb 14_Noty biograficzne Czlonków Rady Nadzorczej_ZWZA_M.W. Trade SA.pdfzał. do rb 14_Noty biograficzne Czlonków Rady Nadzorczej_ZWZA_M.W. Trade SA.pdf zał. do rb 14_Noty biograficzne Czlonków Rady Nadzorczej_ZWZA_M.W. Trade SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2021-05-28 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki