REKLAMA

Ludwik Sobolewski szefem rady nadzorczej Idea TFI

2013-06-11 12:51
publikacja
2013-06-11 12:51

Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do składu Rady Nadzorczej Idea TFI dołączył dr Ludwik Sobolewski. Były prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wcześniej wiceprezes KDPW, ekspert i współtwórca polskiego rynku kapitałowego, w tym również ustawy o towarzystwach funduszy inwestycyjnych, wesprze Towarzystwo swoim doświadczeniem oraz wiedzą, kierując działalnością Rady Nadzorczej.

Ludwik Sobolewski jest doktorem prawa oraz radcą prawnym z blisko 20-letnim doświadczeniem w pracy na rynkach finansowych na wysokich stanowiskach managerskich.

- Idea TFI przez wiele lat była jednym z najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych na rynku, osiągając ponadprzeciętne wyniki w zarządzaniu funduszami. Dziś mogę powiedzieć, że jest instytucją finansową wzbogaconą o nadzwyczajne kompetencje, jakie na rynku finansowym może mieć tylko ten, kto realnie, a nie z książek czy z opowieści, poznał smak porażki, mimo że przestrzegał wszelkich zasad profesjonalnych, a potem zwycięsko przeszedł przez kryzys. Jest niewiele rzeczy równie cennych dla klientów oszczędzających długoterminowo, jak głęboka, zdobyta w różnych warunkach kompetencja i poczucie pokory, jeśli mają je zarządzający pieniędzmi klientów. Takie połączenie cech, typowe dla najlepszych instytucji na rozwiniętych rynkach kapitałowych, prowadzi do największych sukcesów. Jako przewodniczący rady nadzorczej będę aktywnie wspierał Towarzystwo w procesie zdobywania przez nie silnej pozycji rynkowej- mówi Ludwik Sobolewski. Podkreśla, że po zmianach w zarządzie Idea TFI oraz w zespole zarządzających, w ciągu ostatnich miesięcy wprowadzono szereg mechanizmów mających na celu zwiększenie efektywności inwestycji.

- Cieszę się, że będę mogła współpracować z prezesem Sobolewskim. Osobą będącą ikoną naszego rynku kapitałowego, jednoznacznie kojarzoną z okresem jego największego rozwoju. To w czasie prezesury Ludwika Sobolewskiego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie stała się spółką publiczną. To jego działania doprowadziły do utworzenia rynków New Connect, Catalyst oraz inwestycji w Giełdę Energii i w BondSpot, a jednocześnie do zajęcia przez GPW pozycji niekwestionowanego lidera w regionie. Idea TFI także wykorzystywała ten okres dla dynamicznego rozwoju. Dlatego sądzę, że przy wsparciu tak doświadczonego menadżera powrócimy trwale na ścieżkę szybkiego rozwoju- podkreślaAgnieszka Rachwalska-Marko, prezes Idea TFI.

Po okresie słabszych wyników spowodowanych wymuszoną sprzedażą aktywów, w celu obsłużenia wzmożonych umorzeń, fundusze dłużne Idea TFI powróciły do osiągania bardzo dobrych wyników. W maju fundusz Idea Obligacji, który zarobił dla swoich uczestników 2,09 proc., był najlepszym funduszem w swojej kategorii (fundusze dłużne polskie uniwersalne - wg klasyfikacji Analizy Online). Fundusz Idea Premium ze stopą zwrotu w maju na poziomie 0,74 proc. uplasował się na 2. miejscu wśród funduszy otwartych zaliczanych przez Analizy Online do grupy dłużne polskie korporacyjne. Z kolei fundusz Idea Pieniężny, który przyniósł swoim uczestnikom w maju zysk w wysokości 0,54 proc. zajął drugie miejsce w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych PLN (wg klasyfikacji Analizy Online).

Życiorys Ludwika Sobolewskiego, nowego przewodniczącego rady nadzorczej Idea TFI:

Ludwik Sobolewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Panthéon-Assass-Paris II (Diplôme dEtudes Approfondies - D.E.A.). Uzyskał m.in. tytuły doktora nauk prawnych oraz radcy prawnego.

W latach 1989-1995 pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1992-1993 w Urzędzie Rady Ministrów. Od 1994 r. do 2006 r. był wiceprezesem zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a następnie - do 2013 r. - prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pełnił też funkcje przewodniczącego rady nadzorczej KDPW, BondSpot S.A. (d. MTS-CeTO) oraz Towarowej Giełdy Energii.

Ludwik Sobolewski pełnił również wiele funkcji eksperckich i doradczych m in.: był członkiem Legal Certainty Group działającej przy Komisji Europejskiej, członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich, członkiem European Centre for Comparative Commercial and Company Law (Centrum C-law.org), ekspertem komisji senackich i sejmowych (m.in. Komisji Senackiej ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych), współpracownikiem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2005-2006 wykładał na studiach Executive MBA przedmiot Legal Aspects of the Managerial Decisions (program Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois). Pełnił funkcje sędziego Sądu Giełdowego i Sądu Polubownego przy KDPW. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, w tym m.in. w New York Institute of Finance. Ponadto jest autorem i współautorem książek i artykułów z zakresu prawa rynku kapitałowego i prawa handlowego.

W 2000 r. Ludwik Sobolewski odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia w tworzeniu podstaw rynku kapitałowego w Polsce, a w 2011 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Został także wyróżniony medalem Creativity Award przez Światową Organizacje Własności Intelektualnej (WIPO) za innowacyjne rozwiązania dla rynku kapitałowego. Jest laureatem nagrody Kongresu Kobiet w uznaniu zasług w promowaniu różnorodności w biznesie i niedyskryminacji.

Od marca 2013 r. Ludwik Sobolewski jest członkiem rady nadzorczej spółki giełdowej ZE PAK, należącej do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka.

/ Idea TFI
Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki