21,9000 zł
-3,52% -0,8000 zł
LSI Software SA (LSI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane skonsolidowane za okres
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 35 188 34 232 8 167 8 048
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 7 131 9 138 1 655 2 148
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 781 5 526 1 110 1 299
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 110 5 517 1 186 1 297
V. Zysk (strata) netto 4 790 4 774 1 112 1 122
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 790 4 774 1 112 1 122
VII. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 48 926 44 442 11 187 10 335
VIII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 36 040 32 856 8 240 7 641
IX. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 746 758
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 36 040 32 856 8 240 7 641
XI. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu) 4 662 2 035 1 066 473
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu) 8 224 9 551 1 880 2 221
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 668 4 717 387 1 109
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 455 -5 113 -802 -1 202
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 102 169 -488 40
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 889 -227 -903 -53
XVII. Liczba akcj i (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 1,47 1,46 0,34 0,34
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 11,05 10,08 2,53 2,34
dane jednostkowe za okres
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 31 585 29 971 7 331 7 046
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 6 008 7 632 1 394 1 794
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 648 4 659 847 1 095
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 087 4 948 1 181 1 163
XXIV. Zysk (strata) netto 4 950 4 388 1 149 1 032
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 950 4 388 1 149 1 032
XXVI. Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 49 374 44 402 11 289 10 326
XXVII. Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 36 687 33 343 8 388 7 754
XXVIII. Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 746 758
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco: koniec poprzedniego okresu) 36 687 33 343 8 388 7 754
XXX. Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 4 529 1 948 1 036 453
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 8 158 9 111 1 865 2 119
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 854 4 451 198 1 046
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 322 -4 685 -539 -1 101
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 080 178 -483 42
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 548 -56 -823 -13
XXXVI. Liczba akcj i (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) 1,52 1,35 0,35 0,32
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 11,25 10,23 2,57 2,38


Tabela nr 189/A/NBP/2019 z dnia 2019-09-30Tabela nr 252/A/NBP/2018 z
dnia 2018-12-31Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2019 - 30-09-2019Średnia
arytmetyczna za okres 01-01-2018 - 30-09-2018


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdfSkrocone_srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu
2019-11-26 Michał Czwojdziński Wiceprezes Zarządu
2019-11-26 Grzegorz Strąk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.