REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2021-08-27 19:04
publikacja
2021-08-27 19:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q121LVSPR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Q121LVCkons.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Q121LVjedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 909 41 628 10 815 9 241
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 074 25 822 6 208 5 733
III. Zysk (strata) brutto 28 460 25 271 6 293 5 610
IV. Zysk (strata) netto 26 612 20 802 5 885 4 618
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,03 0,81 0,23 0,18
VI. Liczba akcji (tys. szt.) 25 750 25 750 25 750 25 750
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 967 24 310 9 059 5 397
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 851) (2 910) (852) (646)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (202) (209) (45) (46)
X. Przepływy pieniężne netto, razem 36 913 21 191 8 163 4 705
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q121LVSPR.pdfQ121LVSPR.pdf Sproawozdanie Zarządu
Q121LVCkons.pdfQ121LVCkons.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Q121LVjedn.pdfQ121LVjedn.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2021-08-27 Urszula Jarzębowska członek zarządu
2021-08-27 Joanna Alwin dyrektor finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki