REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2021 r.

2021-08-20 12:09
publikacja
2021-08-20 12:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-20
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 sierpnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2021 roku we Wrocławiu („ZWZ”):

1. Mariusz Ciepły – posiadający 3 366 250 akcji/głosów, stanowiących 13,77% w ogólnej liczbie głosów oraz 22,94% w głosach na ZWZ.

2. Bank Handlowy S.A. w Warszawie, reprezentujący 45 akcjonariuszy posiadających łącznie 2 948 168 akcji/głosów, stanowiących 11,45% w ogólnej liczbie głosów oraz 20,09% w głosach na ZWZ.

3. Maciej Jarzębowski – posiadający 2 366 280 akcji/głosów, stanowiących 9,19% w ogólnej liczbie głosów oraz 16,12% w głosach na ZWZ.

4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny – posiadający łącznie 1 595 900 akcji/głosów, stanowiących 6,20% w ogólnej liczbie głosów oraz 10,87% w głosach na ZWZ.

5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – posiadający 1 529 000 akcji/głosów, stanowiących 5,94% w ogólnej liczbie głosów oraz 10,42% w głosach na ZWZ

6. Bank PEKAO S.A. w Warszawie, reprezentujący 25 akcjonariuszy posiadających łącznie 1 389 403 akcji/głosów, stanowiących 5,40% w ogólnej liczbie głosów oraz 9,47% w głosach na ZWZ.
- w tym BLACKSHEEP MASTER FUND LTD - posiadający 1 103 145 akcji/głosów stanowiących 4,28% w ogólnej liczbie głosów oraz 7,52% w głosach na ZWZ.

7. Urszula Jarzębowska – posiadająca 1 210 250 akcji/głosów, stanowiących 4,70% w ogólnej liczbie głosów oraz 8,25% w głosach na ZWZ.

Ogółem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LIVECHAT Software S.A. w dniu 18.08.2021 roku reprezentowanych było 14 676 696 akcji i głosów, co stanowi 57,00 % ogólnej liczby akcji i głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-20 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2021-08-20 Urszula Jarzębowska członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki