REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej

2022-07-29 16:35
publikacja
2022-07-29 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-29
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 lipca 2022 podjęło uchwały w sprawie odwołania ze skutkiem natychmiastowym członków Rady Nadzorczej, na podstawie których odwołano Panią Annę Marię Barską, Panią Joannę Pawlicką oraz Pana Marcina Luzińskiego z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki (w związku ze złożeniem przez nich rezygnacji).
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w tym samym dniu uchwały w sprawie powołania ze skutkiem od chwili podjęcia tych uchwał, nowych członków Rady Nadzorczej, na podstawie których powołano do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pieterjana Goedertiera (Pieterjan Goedertier), Pana Sylvaina Hourquebie (Sylvain Hourquebie) i Pana Benny’ego Loix (Benny Loix), powołanie nastąpiło w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

Pan Pieterjan Goedertier ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie w Gandawie oraz Harvard Business School.
Pan Pieterjan Goedertier posługuję się językiem niderlandzkim (rodzimy); angielskim (pełna biegłość zawodowa); hiszpańskim (pełna biegłość zawodowa); francuskim (pełna biegłość zawodowa) oraz portugalskim (biegłość zawodowa).
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej:
2012-2014 - McKinsey & Company - Consultant
2014-2016 - S.C.R. SIBELCO - Manager
2018-obecnie - S.C.R. SIBELCO - Wiceprezes ds. operacyjnych recyklingu szkła
Pan Pieterjan Goedertier pozostaje pracownikiem S.C.R. SIBELCO N.V. znaczącego akcjonariusza Spółki – w stosunku do funkcji pełnionej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest to działalność konkurencyjna.
Obecnie Pan Pieterjan Goedertier pełni funkcje w następujących spółkach:
High 5 Recycling NV (Belgium)
Minérale SA (Belgium)
Sibelco Green Solutions Srl (Italy)
SGS Estate (Italy)
FPBR SAS (France)
Pan Pieterjan Goedertier nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Pieterjan Goedertier nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Sylvain Hourquebie posiada tytuł magistra
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej:
Pan Sylvain Hourquebie pracuje w S.C.R. SIBELCO N.V jako wiceprezes ds. handlowych w dziale recyklingu szkła od marca 2021 roku. Po kilku latach pracy w przemyśle surowców sztucznych (producent PET i R-PET), dołączył do Sibelco w 2009 roku i zajmował różne stanowiska handlowe. W 2013 roku został dyrektorem ds. zaopatrzenia i handlu w Sibelco Green Solutions i skupił się na stłuczce i szkle. Aktywnie uczestniczył w globalnej poprawie biznesu stłuczki szklanej oraz w długoterminowej strategii wzrostu. 10 lat później Sibelco stało się liderem w Europie w dziedzinie recyklingu szkła poprzez różne przejęcia i duże projekty. Dzięki wykształceniu Pan Sylvain Hourquebie rozwinął silne umiejętności techniczne w celu zwiększenia wykorzystania stłuczki w przemyśle szklarskim, ale także na wszystkich rynkach obsługiwanych przez Sibelco.
Pan Sylvain Hourquebie pozostaje pracownikiem S.C.R. SIBELCO N.V. znaczącego akcjonariusza Spółki – w stosunku do funkcji pełnionej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest to działalność konkurencyjna.
Obecnie Pan Sylvain Hourquebie pełni funkcje w następujących spółkach:
High 5/ Minérale
Sibelco Green Solutions
Solover
Recyverre
FEDEREC Verre
Pan Sylvain Hourquebie nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Sylvain Hourquebie nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Benny Loix posiada tytuł magistra ekonomii stosowanej na Uniwersytecie KUL w Belgii uzupełniony o studia podyplomowe z zakresu finansów przedsiębiorstw w Vlerick Business School w Belgii.
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej:
Pan Benny Loix pracuje w S.C.R. SIBELCO N.V. jako wiceprezes ds. finansów. W tej roli zarządza wszystkimi aspektami skarbowymi, kredytowymi oraz windykacyjnymi i ubezpieczeniowymi firmy. Poza tym jest kierownikiem Działu Fuzji i Przejęć. Przed objęciem stanowiska w Sibelco pan Loix pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Skarbu i Finansów Korporacyjnych Grupy Belgacom, odpowiadał za wszystkie aspekty finansów Grupy w fuzjach i przejęciach do 2008 r. Pan Loix piastuje kilka mandatów w zarządzie w Sibelco Group i był wcześniej członkiem zarządu COVIA, amerykańskiej spółki giełdowej.
Pan Benny Loix pozostaje pracownikiem S.C.R. SIBELCO N.V. znaczącego akcjonariusza Spółki – w stosunku do funkcji pełnionej w przedsiębiorstwie Emitenta nie jest to działalność konkurencyjna.
Obecnie Pan Benny Loix pełni funkcje w następujących spółkach:
Act&Sorb
Cofisa NV
NZM Grit NV
NZM NV
Sablières de Mettet
Silfin NV
Silfin NV
Maffei Sarda Silicati S.p.A.
N.Z.M. LUX 1 S.A.
N.Z.M. LUX 2 S.A.
N.Z.M. LUX 3 S.A.
Sibelux S.A.
Sibelco Benelux BV
Sibelco Nederland NV
Watts Blake Bearne International Holdings BV
Sibelco Minerales SL
Sibelco Switzerland GmbH
Watts Blake Bearne & Co Ltd
Pan Benny Loix nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Benny Loix nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-29 Adam Krynicki Prezes Zarzadu
2022-07-29 Rafał Łuszczek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki