89,50 zł
2,66% 2,32 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwał podjętych 15 marca 2018 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Uchwaly_NWZ_i_zmiany_w_Statucie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_EGM_and_amendments_to_the_Statutes.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-15
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwał podjętych 15 marca 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione w dniu 27 marca 2018 roku o godzinie 12:00. Zgromadzenie kontynuowane będzie w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 15 marca 2018 roku oraz informację o zmianach w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)
Załączniki
Plik Opis
Uchwały_NWZ_i_zmiany_w_Statucie.pdfUchwały_NWZ_i_zmiany_w_Statucie.pdf Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i zmiany w Statucie Spółki
Resolutions_EGM_and_amendments_to_the_Statutes.pdfResolutions_EGM_and_amendments_to_the_Statutes.pdf Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting and amendments to the Statutes of the Company - translation

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Recess of the Extraordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.
and the resolutions adopted on 15 March 2018


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby announces that the
Extraordinary General Meeting of the Company ordered the recess of the
Extraordinary General Meeting. The Meeting will be reconvened on 27
March 2018, at 12 p.m. The Meeting will be continued in Lubin, at the
address ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 (in Jan Wyżykowski Hall).


The Management Board of the Company provides attached the resolutions
adopted by the Extraordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.
on 15 March 2018 and information on amendments to the Statutes of the
Company KGHM Polska Miedź S.A.


Legal basis: § 38 sec. 1 point 2, 6 and 7 of the Decree of the Minister
of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic
information published by issuers of securities and conditions for
recognising as equivalent information required by the laws of a
non-member state (unified text: Journal of Laws 2014.133 with subsequent
amendments)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-15 Stefan Świątkowski Wiceprezes Zarządu
2018-03-15 Ryszard Jaśkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl