REKLAMA

KANIA: wyniki finansowe

2020-05-19 19:28
publikacja
2020-05-19 19:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Finansowe_ZMHK_SA_2019_30.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_ws._sprawozdania_zarzadu_30.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_ws._badania_SF_przez_audytora_30.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_na_temat_wyniku_30.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 354 531 1 142 338 83 253 267 721
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -871 388 117 863 -204 623 27 623
III. Zysk (strata) brutto -888 545 80 108 -208 652 18 774
IV. Zysk (strata) netto -888 545 64 404 -208 652 15 094
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 213 11 299
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 403 -797
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44 011 -10 315
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7993 187
IX. Liczba akcji (w szt.) 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -7,10 0,51 -1,67 0,12
XI. na 30.12.2019 na 31.12.2018 na 31.12.2019 na 31.12.2018
XII. Aktywa razem 327 201 1 196 464 76 835 278 248
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 885 670 836 389 207 977 194 509
XIV. Zobowiązania długoterminowe 0 235 241 54 707
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 838 532 601 148 196 908 139 802
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) -528 470 360 076 -124 098 83 739
XVII. Kapitał zakładowy 6 259 6 259 1470 1 456
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -4,22 2,88 -0,99 0,67
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_Finansowe_ZMHK_SA_2019_30.04.2020.pdfSprawozdanie_Finansowe_ZMHK_SA_2019_30.04.2020.pdf Sprawozdanie Finansowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji za rok 2019
Informacja_ws._sprawozdania_zarzadu_30.04.2020.pdfInformacja_ws._sprawozdania_zarzadu_30.04.2020.pdf Informacja na temat Sprawozdania Zarządu Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji za rok 2019
Informacja_ws._badania_SF_przez_audytora_30.04.2020.pdfInformacja_ws._badania_SF_przez_audytora_30.04.2020.pdf Informacja ws. badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 przez firmę audytorską
Oswiadczenie_na_temat_wyniku_30.04.2020.pdfOswiadczenie_na_temat_wyniku_30.04.2020.pdf Oświadczenie Zarządcy Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-19 Mirosław Mozdżeń Zarządca


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki