REKLAMA

KANIA: Uchwała Zarządu GPW w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu.

2021-04-06 20:47
publikacja
2021-04-06 20:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-06
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 379/2021 w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości. Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z art. 91 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […], w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w upadłości, wycofanie z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji oznaczonych kodem „PLIZNS000022”, nastąpi z dniem 13 kwietnia 2021 r. Na podstawie § 110 ust. 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje spółki przekazane na Giełdę, a niezrealizowane do dnia 12 kwietnia 2021 r. [włącznie], tracą ważność. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-06 Bartosz Klepacz Syndyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki