8,7500 zł
0,57% 0,0500 zł
K2 Internet SA (K2I)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FS_GKK2_Internet_SA_9M2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 76 412 75 699 17 735 17 797
II. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -2 159 1 527 -501 359
III. EBITDA 3 559 5 117 826 1 203
IV. Zysk/Strata brutto -2 684 1 271 -623 299
V. Zysk/Strata netto -2 194 1 041 -509 245
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 062 4 269 1 175 1 004
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 624 -3 758 -377 -884
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 921 -1 026 -1 142 -241
IX. Przepływy pieniężne netto razem -1 483 -515 -344 -121
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) - 0,88 (PLN) 0,42 (PLN) - 0,20 (EUR) 0,10 (EUR)
XII. POZYCJE BILANSOWE 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 57 756 56 389 13 206 13 114
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 789 29 691 7 954 6 905
XV. Zobowiązania długoterminowe 11 745 4 273 2 685 994
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 23 044 25 418 5 269 5 911
XVII. Kapitał własny 22 967 26 698 5 251 6 209
XVIII. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 568 578
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody netto ze sprzedaży usług 8 084 10 558 1 876 2 482
XX. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -19 796 -4 187
XXI. EBITDA 1 280 1 491 297 351
XXII. Zysk/Strata brutto 1 854 15 597 430 3 667
XXIII. Zysk/Strata netto 1 998 15 001 464 3 527
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 898 -1 545 441 -363
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -421 13 414 -98 3 154
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 241 -10 362 -520 -2 436
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem -764 1 507 -177 354
XXVIII. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XXIX. Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 0,80 (PLN) 6,04 (PLN) 0,19 (EUR) 1,42 (EUR)
XXX. POZYCJE BILANSOWE 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXI. Aktywa razem 50 222 43 385 11 483 10 090
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 749 7 074 3 144 1 645
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 9 149 2 703 2 092 629
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 600 4 371 1 052 1 017
XXXV. Kapitał własny 36 473 36 311 8 339 8 444
XXXVI. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 568 578


Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2019r. i
31.12.2018 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
FS_GKK2_Internet_SA_9M2019.pdfFS_GKK2_Internet_SA_9M2019.pdf Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej K2 Internet za 3 kwartał
2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Janusz Przemysław Żebrowski p.o. Prezesa Zarządu Janusz Przemysław Żebrowski
2019-11-19 Rafał Ciszewski Wiceprezes Zarządu Rafał Ciszewski
2019-11-19 Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu Łukasz Lewandowski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.